Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Podział majątku w trakcie postępowania o rozwód

Wraz z wnioskiem o rozwód zamierzamy złożyć zgodny wniosek o podział majątku (nie posiadamy małoletnich dzieci). Uzgodniliśmy m.in., że mieszkanie własnościowe pozostanie moją własnością, przy czym mąż otrzyma ode mnie pewną sumę pieniędzy. Jak należy sformułować wniosek, aby w orzeczeniu Sądu znalazł się wyraźny zapis, że po otrzymaniu ode mnie dopłaty w określonej kwocie mąż wymelduje się i wyprowadzi z mieszkania? Czy w ogóle taki zapis jest możliwy i ew. jaką ma moc w kwestiach administracyjnych? Nie mam pewności co do intencji męża – obawiam się, że przeprowadzimy rozwód, podział majątku, mąż weźmie ode mnie pieniądze oraz przypadającą mu część majątku i pozostanie w mieszkaniu. Co w takiej sytuacji będę mogła zrobić? Czy Sąd może ingerować (z własnej inicjatywy) w proponowany zgodny podział majątku - np. w sytuacji, gdy jednemu z uczestników przypada część majątku o mniejszej wartości (przy ustaleniu, że udziały stron w majątku dorobkowym są równe). Podkreślam, że proponowany podział jest zgodny i żadna ze stron nie będzie go podważać.

W myśl art. 58 § 3 krio (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, ale z następującymi ograniczeniami:

 1. może to nastąpić tylko na wniosek jednego z małżonków zarówno powoda jak i pozwanego lub tez na wspólny wniosek małżonków.
 2. sąd uwzględnia taki wniosek tylko o tyle o ile przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Dlatego tez właściwym byłoby aby wraz z pozwem o rozwód złożyli Państwo wspólny wniosek o podział majątku wspólnego zawierający propozycje warunków podziału tegoż majątku. W Pani przypadku skoro porozumiała się Pani z mężem w kwestii podziału majątku w ten sposób, że własność mieszkania przechodzi na Panią w zamian za stosowne spłaty, proszę zawrzeć też w przedmiotowym wniosku zobowiązanie męża do opuszczenia mieszkania z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Z uwagi na to, iż w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków stosuje się odpowiednio przepisy kpc (kodeksu postępowania cywilnego) o dziale spadku oraz o zniesieniu współwłasności, w Pani sytuacji znajdzie zastosowanie art. 624 § 1 zd. 1 kpc, który stanowi iż z chwilą uprawomocnienia się postanowienia przyznającego dotychczasowym współwłaścicielom części lub jednemu z nich całości rzeczy własność przechodzi na uczestników wskazanych w postanowieniu. W związku z czym, mieszkanie stanie się Pani własnością z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jeżeli pomimo to, mąż nie opuści mieszkania, będzie Pani mogła złożyć pozew o eksmisję Pani (byłego) męża.
Sąd zgodnie z art. 622 § 2 kpc wyda postanowienie odpowiadające zgodnemu wnioskowi o podział majątku wspólnego jeśli podział ten nie sprzeciwia się zasadom współżycia społecznego ani nie narusza w sposób rażący interesu uprawnionych.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl

ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-03-13
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: rozwód, ustrój majątkowy, podział majątku
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.