Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Koszty windykacji należności - czy można obciążyć nimi dłużnika?

Kategoria: Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: windykacja

Prowadzę działalność gospodarczą. Sprawa dotyczy firmy, od której kupowałem towar. Dwa tygodnie temu dostałem pismo nie od nich ale od firmy, która działa w ich imieniu (od firmy windykacyjnej). Zalegałem z zapłatą za faktury, zobowiązanie wobec tej firmy zapłaciłem ale dzisiaj dostałem śmieszne pismo od głównej księgowej w nazwie nota odsetkowa. Oczywiście nie ma wyszczególnione z jakich faktur to wynikło, z firmą współpracowałem cztery lata i zdarzało mi się dość często nie płacić faktur w terminie wiec z odsetkami się zgadzam, ale w tym piśmie jest jeszcze napisane ze mam zapłacić w ciągu pięciu dni koszty odzyskania długu. Cała suma długu razy 15% i z tym się nie mogę pogodzić. Czy maja prawo żądać ode mnie zapłaty kosztów.

Sprawa odsetek jest jak sam Pan powiedział oczywista. Za opóźnienie z zapłatą należności wierzycielowi należą się odsetki liczone od dnia wymagalności należności (termin zapłaty) do dnia ich uregulowania. Jeżeli umowa pomiędzy stronami nie przewiduje innych odsetek (odsetek umownych) należą się odsetki ustawowe.Co do sprawy kosztów windykacji, to sprawa nie jest już tak oczywista. Obowiązek poniesienia takich kosztów może wynikać bezpośrednio z umowy zawartej pomiędzy stronami, wówczas dłużnik oprócz odsetek za opóźnienie w płatnościach może być zobowiązany także do zapłaty tych kosztów. Jeżeli umowy takiej pomiędzy stronami nie ma, to zasadniczo koszty windykacji ponosi wierzyciel (dopiero w toku postępowania egzekucyjnego koszty obciążają dłużnika). Może on jednak żądać pokrycia takich kosztów opierając się na ogólnych przepisach prawa.

Podstawą prawą żądania może być zarówno art. 415 kodeksu cywilnego (kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia) jak i art. 477 § 1 kc (w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki). Konieczne jednak jest w tym przypadku wykazanie przez wierzyciela, że poniósł szkodę a także rozmiarów poniesionej szkody, gdyż odszkodowanie należne jest w wysokości poniesionej szkody (a nie jakiejś abstrakcyjnej kwoty 15%). Niezbędne będzie także wykazanie, że pobrane odsetki za opóźnienie w płatnościach nie zrekompensowały wierzycielowi poniesionej szkody, spowodowanej zwłoką dłużnika. Nalży jednak zaznaczyć, że odsetki należą się wierzycielowi zawsze, niezależnie od tego czy szkodę poniósł czy też nie.

Żądanie odszkodowania z tej podstawy prawnej w wysokości 15% kwoty zobowiązania przez wierzyciela, w opisanym przez Pana stanie faktycznym, naszym zdaniem nie jest uprawnione. Jednakże o zasadności żądania w procesie zawsze rozstrzyga sąd, opierając się na twierdzeniach stron popartych dowodami, co oczywiście nie wyklucza także pozytywnego dla Wierzyciela rozstrzygnięcia.

Porady prawne / Pomoc prawna
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-11-20
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: windykacja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.