Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Prawo kontroli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jestem udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółce jest Rada Nadzorcza. Jednocześnie jestem pracownikiem tej spółki. Płace dla pracowników są tajne - to rozumie. Czy jako udziałowiec mogę wystąpić do Rady Nadzorczej o podanie jakie maja płace i premie wybrani pracownicy - wskazani, gdyż uważam że ich płace są zbyt wysokie.

Co do zasady na podstawie art. 212 kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) każdemu wspólnikowi służy prawo kontroli. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.

Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę. W przypadku, odmowy wspólnik może żądać rozstrzygnięcia sprawy uchwałą wspólników. Uchwała powinna być powzięta w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania. Wspólnik, któremu odmówiono wyjaśnień lub wglądu do dokumentów bądź ksiąg spółki, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu dokumentów bądź ksiąg spółki. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale lub od upływu miesiąca od żądania podjęcia uchwały, w przypadku niepowzięcia uchwały wspólników w tym terminie.

Jeżeli w spółce powołana jest Rada Nadzorcza, umowa spółki może wyłączyć lub ograniczyć (ale nie musi) indywidualną kontrolę wspólników, o której mowa powyżej. Wówczas nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Rada. O sposobie pracy Rady Nadzorczej decyduje regulamin rady lub umowa spółki. Na podstawie art. 219 § 4 KSH - w celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki. Każdy członek rady nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Reasumując, podstawą ustalenia uprawnienia udziałowca do uzyskiwania informacji w zakresie działania spółki jest umowa spółki, która decyduje o możliwości samodzielnego sprawowania nadzoru przez udziałowca lub za pośrednictwem rady nadzorczej, lub ogranicza takie uprawnienie. Jeżeli ograniczeń takich nie ma, każdy udziałowiec może żądać informacji czy to osobiście czy za pośrednictwem rady.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-11-13
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: udziałowiec, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.