Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wydanie auta w stanie niezgodnym z zamówieniem

Kategoria: Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady

Zamówiłem u dealera nowy samochód. W umowie wyszczególniono wyposażenie dodatkowe między innymi relingi dachowe. Otrzymałem informacje, że auto jest już w drodze z fabryki do sklepu, ale bez relingów dachowych. Zaproponowano mi w zamian do wyboru inne wyposażenie (nie odpłatnie) lub montaż relingów w serwisie. Pierwsza opcja mnie nie interesuje, co do montażu relingów w serwisie to uważam że jest to zbyt duża ingerencja w nowe auto. Jaka jest moja sytuacja prawna? Ja auto chcę kupić dalej ale zgodnie z moim wyborem.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, m.in. w przypadku jeżeli rzecz sprzedana nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (jest to rękojmia za wady fizyczne) – art. 556 § 1 kodeksu cywilnego (dalej kc).
Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy to:

 • możliwość odstąpienia od umowy - jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.
 • żądanie obniżenia ceny - jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad..

Uprawnienie Kupującego odstąpienia od umowy ma pewne ograniczenia. Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne - podstawa prawna art. 560 kc.Zatem co do zasady, może Pan żądać obniżenia ceny lub żądać dostarczenia pojazdu w stanie i w wyposażeniu jakie Pan zamówił. Uprawnienie to leży po stronie kupującego, zatem to Pan może dokonać wyboru skorzystania z jednej z możliwości. W celu skorzystania z tego prawa konieczne jest pisemne wezwanie sprzedającego do wydania Panu pojazdu zgodnego z zamówieniem (umową), zakreślając mu odpowiedni termin do dostarczenia pojazdu wolnego od wad i zgodnego z zamówieniem. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu, może Pan żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, żądając zwrotu zapłaconej przez Pana ceny lub zaliczki.

Trudno nam oceniać, czy dokonany w serwisie montaż relingów jest dużą ingerencją w pojazd, powodującą jakiekolwiek ryzyko z tym związane. Faktem jest jednak, że z punktu widzenia prawnego, jeżeli sprzedający udokumentuje, że montaż relingów w serwisie nie powoduje naruszenia lub uszkodzenia pojazdu, to praktycznie spełnia warunek z tytułu rękojmi, czyli wywiązuje się z umowy sprzedaży (dostarcza pojazd w stanie zupełnym i zgodnie z umową). Wówczas trudno znaleźć podstawy do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

Ponadto taki montaż w autoryzowanym serwisie nie powoduje utraty gwarancji, co dodatkowo wskazuje na słuszność twierdzeń sprzedającego, że pojazd jest wolny od wad. Okoliczności takie wskazują, że sprzedający po Pana interwencji i usunięciu wady (montażu relingów) z umowy się wywiązał.
Aby żądać na drodze sądowej odstąpienia od umowy, musiałby Pan mieć ekspertyzę, z której jasno wynika, iż montaż relingów w serwisie niesie za sobą obniżenie jakości lub funkcjonalności pojazdu. W takim procesie to na Panu będzie ciążył ciężar dowodu z tym związany.

Najlepszym rozwiązaniem jest porozumienie się ze sprzedawcą, który albo ustąpi i dostarczy Panu samochód zgodny z zamówieniem, realizując ponowną dostawę z fabryki (to auto może sprzedać komuś innemu), albo to Pan ustąpi i zgodzi się na warunki sprzedającego.

Porady prawne / Pomoc prawna
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-11-02
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.