Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odpowiedzialność za szkodę

Kategoria: Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: szkoda, gwarancja

Kupiłem laptopa, ktory padł mi po miesiącu. Oddałem go do serwisu ale nie tylko go nie naprawili (utrata napięcia) to na domiar złego uszkodzili twardy dysk ze wszystkimi danymi (jestem programistą). Komputer mają mi wymienić na nowy ale dane są bezpowrotnie utracone. Na moje jakieś żądania odszkodowania (choć symbolicznego) powołują się na zapis w gwarancji, że nie odpowiadają za dane na dysku przyjmując komputer do serwisu. Czy nie ma żadnych praw?

Generalnie może Pan żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Niezbędne jest jednak wykazanie:

 1. faktu poniesienia szkody oraz jej rozmiaru,
 2. związku przyczynowo skutkowego pomiędzy działaniem osoby wyrządzającej szkodę a szkodą.

W dochodzeniu roszczenia na zasadzie ogólnej największy problem to udowodnienie tych faktów związanych z zaistnieniem szkody. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.Pierwszą czynnością jaką Pan powinien zrobić, to należy wezwać sprawcę szkody do jej naprawienia (zapłaty odszkodowania) w określonym terminie pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. Wezwanie powinno być skierowane do firmy, której pracownik dokonywał serwisu sprzętu na skutek czego wystąpiła szkoda. Pracodawca względem osób trzecich (klientów) odpowiada za działanie swoich pracowników jak za własne. W przypadku gdy wezwanie nie odniesie skutku pozostaje skierować powództwo do sądu z żądaniem naprawienia szkody. Wnosząc powództwo musi Pan dokonać jego opłaty (opłata sądowa to ok. 5% wartości przedmiotu sporu). Do powództwa musi Pan załączyć wszelkie dowody, które potwierdzają fakty wskazane w powództwie. Powództwa do kwoty 8 tys. zł wnosi się na formularzach sądowych.

Co do klauzuli w umowie gwarancyjnej, dot. wyłączenia odpowiedzialności za utratę danych to w przypadku konsumentów (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) klauzula taka jest niezgodna z art. 385 (3) kodeksu cywilnego klauzule, które wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, stanowi niedozwolone postanowienia umowne. Pomiędzy przedsiębiorcami zapisy takie mogą być stosowane. Klauzula taka co do istoty nie zmienia możliwości dochodzenia swoich roszczeń, jednakże serwis może się na nią powoływać (ale nie w stosunku do konsumenta) wskazując, że wiedział Pan o ryzyku utraty danych, przed czym mógł się Pan zabezpieczyć wykonując kopię zapasową lub kopiując dane na nośnik.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-10-09
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: szkoda, gwarancja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.