Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

Jakie skutki na stosunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wywołuje powołanie lub odwołanie ze składu zarządu spółdzielni?

Prawo spółdzielcze w art. 52 § 1, stwierdza, że z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni rada spółdzielni nawiązuje stosunek pracy - w zależności od powierzonego stanowiska - na podstawie umowy o pracę albo powołania (art. 68 Kodeksu pracy). Nie dotyczy to spółdzielni pracy, w których zatrudnienie członków następuje bez względu na stanowisko na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, oraz tych spółdzielni produkcji rolnej, w których podstawą świadczenia pracy przez członków jest stosunek członkostwa. Ponadto zgodnie z art. 52 § 2 Prawa spółdzielczego, odwołanie członka zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy. Powyższy zapis art. 52 § 1 Prawa spółdzielczego wskazuje, że podstawą nawiązania stosunku pracy z członkiem zarządu spółdzielni może być albo umowa o pracę lub powołanie.
 
Sąd Najwyższy stwierdził, że z przepisu art. 52 § 1 Prawa Spółdzielczego wynika wprawdzie możliwość zatrudniania członków zarządu spółdzielni na podstawie powołania, ale w zależności od powierzonego stanowiska, przy czym w tym zakresie odsyła on do art. 68 Kodeksu Pracy[1]. Inaczej mówiąc z art. 52 § 1 Prawa spółdzielczego wynika, że na podstawie powołania zatrudnia się tych członków zarządu spółdzielni, których stanowiska zostały określone w art. 68 Kodeksu Pracy. Tymczasem przepis ten, po nowelizacji w ogóle nie określa żadnych stanowisk, na których zatrudnienie następuje na podstawie powołania. Oznacza to, że art. 52 § 1 Prawa spółdzielczego po nowelizacji Kodeksu pracy stał się przepisem pustym, nie zawierającym żadnej samodzielnej regulacji lub inaczej mówiąc nie zostały określone żadne stanowiska w zarządzie spółdzielni, na których zatrudnienie następuje na podstawie powołania. Zgodnie więc z art. 8 ust. 1 ustawy nowelizującej Kodeks pracy, jeżeli nawet członek zarządu był zatrudniony na podstawie powołania, to i tak jego stosunek pracy przekształcił się w umowę o pracę na czas nieokreślony. W obecnym zatem stanie prawnym, nie ma możliwości zatrudnienia członka zarządu spółdzielni na innej podstawie niż umowa o pracę. 
Członka zarządu spółdzielni ze spółdzielnią łączą dwa stosunki prawne, tj. stosunek członkostwa w zarządzie, powstały na skutek wyboru oraz stosunek pracy. Rozwiązanie przez radę nadzorczą spółdzielni stosunku organizacyjnego wskutek odwołania z funkcji członka zarządu nie powoduje automatycznie rozwiązania umowy o pracę[2].
 
Odwołanie zatem przez radę nadzorczą członka ze składu zarządu, nie wywiera wpływu na łączący go ze spółdzielnią stosunek pracy. Zmiana lub wypowiedzenie stosunku pracy jakie łączy członka zarządu ze spółdzielnią podlega zatem przepisom prawa pracy. Jednakże rada nadzorcza spółdzielni jako organ właściwy do zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu spółdzielni (dotyczyć będzie to osoby prezesa zarządu) może również tę umowę wypowiedzieć, jeżeli w chwili wypowiadania umowy o pracę zatrudniony na jej podstawie członek zarządu pełni jeszcze tę funkcję[3]. Jeżeli członek zarządu został odwołany (przestał pełnić funkcję), uprawnienie w zakresie wypowiedzenia lub zmiany stosunku pracy, który go łączy ze spółdzielnią posiadać będzie pracodawca. 
 
W przypadku zatem zawarcia umowy o pracę, z członkiem zarządu przez radę nadzorczą (uchwała rady o zawarciu umowy), rozwiązanie umowy lub jej zmiana (wypowiedzenie zmieniające), może nastąpić przez radę, jeżeli uchwała rady nadzorczej o odwołaniu osoby ze stanowiska p. o. prezesa zarządu – dyrektora, bezpośrednio poprzedza podjętą w tym samym dniu i wchodzącą w życie w tym dniu uchwałę tej rady o upoważnieniu przewodniczącego rady nadzorczej do rozwiązania z tą osobą umowy o pracę za wypowiedzeniem (wypowiedzenia zmieniającego), przy czym jedyną przyczyną wypowiedzenia jest odwołanie. Wówczas można przyjąć, że zachowane zostało wymaganie równoczesności, co z kolei oznacza, że rada nadzorcza nie traci uprawnienia do podejmowania czynności w zakresie rozwiązania umowy o pracę z odwołanym członkiem zarządu p. o. prezesa zarządu - dyrektorem. W przypadku gdy rada nadzorcza nie podjęła uchwały tego samego dnia o rozwiązaniu umowy o pracę z odwołanym członkiem zarządu p. o. prezesa zarządu, uprawnienie do wypowiedzenia stosunku pracy (wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy) przysługuje nowo powołanemu przez radę nadzorczą na stanowisko p. o. prezesa zarządu, który występuje w stosunkach pracy jako pracodawca.  Osoba p. o. prezesa zarządu spółdzielni, która ma statutowe kompetencje do kierowania bieżącą działalnością spółdzielni i jest kierownikiem Spółdzielni jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy - jest podmiotem uprawnionym do dokonywania czynności w zakresie prawa pracy za tego pracodawcę (art. 31 k.p.)[4].
 
Jarosław Olejarz

[1] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2001 roku, sygn. akt. I PKN 255/00
[2] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 roku, sygn. akt I PKN 101/00
[3] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2000 roku, sygn. akt I PKN 102/00
[4] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2007 roku, sygn. akt I PK 111/07
 
 
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-07-01
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo gospodarcze, Prawo spółdzielcze
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.