Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zmiany w krajowym rejestrze przedsiębiorców dotyczące zmian w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kategoria: Prawo gospodarcze

Jakie formularze należy złożyć do KRS, aby zaewidencjonowane zostały zmiany w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak zmiana nazwy i siedziby spółki, zmiana działalności oraz składu zarządu i udziałowców? Czy należy najpierw zgłosić zmianę umowy spółki, a potem zmianę w zarządzie i jakie są opłaty za powyższe czynności?

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W razie niedopełnienia obowiązku złożenia odpowiedniego wniosku, sąd może nałożyć grzywnę za niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku. Zasadniczo nie ma znaczenia, czy wniosek zawierać będzie jedną zmianę czy będzie dotyczyć kilku zmian, ważne jest jednak aby wnioski składać w ww. terminie od dokonania zmian. Ma to jedynie wpływ na ewentualne koszty związane z dokonaniem zmian w krajowym rejestrze sądowym. Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłatę stałą w kwocie 400 złotych pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców. W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 21 grudnia 2000 roku, w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania, zmiany w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością składa się na formularzu KRS-Z3. Jest to wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna). Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami lub pismem maszynowym. Wszelkie zmiany w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odnotowuje się składając ten wniosek i należy ewentualnie dołączyć do niego odpowiednie załączniki. Do zmiany firmy (nazwy spółki) służy pole C1, a do zmiany siedziby spółki pole C3. Zmianę umowy spółki należy odnotować w polu C4. Ponadto do wniosku w razie zmiany umowy spółki należy dołączyć akt notarialny dokumentujący tą zmianę. Zmiany przedmiotu działalności spółki zostaje udokumentowana w załączniku KRS-ZM, w którym należy zaznaczyć zmiany przedmiotu działalności. W przypadku zmiany wspólników należy dołączyć załącznik KRS-ZE, a w przypadku zmian w składzie zarządu, załącznik KRS-ZK.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-01-02
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo gospodarcze
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.