Jesteś tutaj:
Porady prawne
Prawo pracy
21.06.2012 - Olejarz Jarosław
Jestem nauczycielem kontraktowym i posiadam umowę zawartą na czas określony jednego roku. Zostałem poinformowany, że w przyszłym roku nie będę już współpracować. Czy umowa taka może zostać rozwiązania?
Prawo pracy
20.06.2012 - Olejarz Jarosław
Czy mogę rozwiązać umowę o pracę z kobietą, która w trakcie okresu wypowiedzenia zaszła w ciąże. W chwili składania jej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nie była ona w ciąży. Umowa zawarta była na czas nieokreślony.
Prawo pracy
12.06.2012 - Olejarz Jarosław
Pracuję na uczelni wyższej na podstawie umowy o pracę, w której rodzaj wykonywanej pracy jest zaznaczony jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Teraz uczelnia wymaga od pracowników podpisania dodatkowego dokumentu w postaci oświadczenia dotyczącego wykonywanej pracy w tej lub innej uczelni. Czy taki dokument daje podstawę do obciążenia mnie dodatkowymi obowiązkami?
Prawo pracy
15.09.2011 - Olejarz Jarosław
Jestem nauczycielem mianowanym w szkole. Pracuję jako nauczyciel języka polskiego i logopeda. Obecnie nie ma tylu etatów polonisty, więc dyrektor wymyślił, że da mi cały etat logopedii. Czy ja musze się zgodzić na tą zmianę? Czuje się poszkodowana, czy nauczyciel, który zatrudniony jest na kontrakcie ma większe prawa niż ja?
Prawo pracy
10.09.2011 - Autor zewnętrzny
Jak w przypadku konieczności wypłaty pracownikowi w okresie ochrony przedemerytalnej dodatku wyrównawczego ustalić jego wysokość ? Na jego wynagrodzenie składa się płaca zasadnicza i premia uznaniowa (z tym , że uznanie jest w tej samej wysokości od kilku lat).
Prawo pracy
18.07.2011 - Olejarz Jarosław
Byłem na zagranicznej delegacji w Niemczech. Do tej pory nie mam rozliczonej delegacji, ponieważ mój zakład wymaga aby oprócz rachunków za koszty podróży i kosztów za hotel, dołączyć paragony dotyczące kosztów wyżywienia. W miesiącu maju 2011 roku w zakładzie wydano nowe zarządzenie dotyczące zbierania paragonów na wyżywienie za granicą. Paragonów nie mam. Proszę o informację, czy zarządzenie w zakładzie jest zgodne z ustawą o rozliczaniu podróży służbowych zagranicznych i czy jest to zgodne z Konstytucją o równym traktowaniu obywateli. Mam znajomych zatrudnionych w innych firmach i tam obowiązuje normalna dieta bez potwierdzania tego paragonami, a gdy wydatki są większe wówczas należy to udokumentować.
Prawo pracy
18.05.2011 - Olejarz Jarosław
Jestem pełnoetatowym pracownikiem uczelni i jednocześnie pracuję na pół etatu. Aktualnie staram się o stypendium naukowe i w związku z tym zamierzam wziąć urlop bezpłatny. Czy wzięcie urlopu bezpłatnego w można będzie interpretować jako nie pozostawanie w dodatkowym zatrudnieniu? Jest to warunkiem uzyskania stypendium.
Prawo pracy
21.03.2011 - Olejarz Jarosław
W moim zakładzie pracy dokonano zmiany układu zbiorowego pracy, w tym w zakresie nagrody jubileuszowej. Zgodnie z uprzednio obowiązującym zakładowym układem zbiorowym wypłacono mi nagrodę jubileuszową. Gdyby on dalej obowiązywał nabyłbym w ubiegłym roku uprawnienia do kolejnej nagrody jubileuszowej. Niestety, otrzymałem informację, że nie mam uprawnień do nagrody jubileuszowej bowiem już raz wypłacono mi taką nagrodę. Podpisałem wcześniej aneks do umowy o pracę, w trybie porozumienia stron sądząc, że tracę tylko jedną pensję z nagrody jubileuszowej a nie całą nagrodę. Niestety czuję się oszukany, bowiem nowy układ zbiorowy zmienił definicję wysługi lat i tak na moją niekorzyść, a odmawia mi się wypłaty pod uwagę fakty obowiązujące według starego układu zbiorowego. Proszę o wyjaśnienie mi moich uprawnień do nagrody jubileuszowej.
Prawo pracy
18.03.2011 - Olejarz Jarosław
Jestem pedagogiem, pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki państwowej, oświatowej, której organem prowadzącym jest starostwo powiatowe. Udzielamy tam pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży i ich rodzicom. Rozpoczęłam także działalność gospodarczą i otworzyłam gabinet prywatny. Dyrektor poradni uznał, że jest to działalność konkurencyjna. Stwierdził że istnieje zakaz działalności konkurencyjnej i nie mogę przyjmować dzieci z rejonu działania poradni. Czy ma rację?
Prawo pracy
13.01.2011 - Olejarz Jarosław
Pracowałem w Spółce w likwidacji. W październiku ub. roku zwolniłem się za porozumieniem stron. Rozpocząłem pracę w innym zakładzie (zakład budżetowy). Z początkiem tego roku likwidator spółki sprzedał majątek spółki do tego zakłądu, w któym ja obecnie jestem zatruddniony. Pracownicy ze spółki będą przekazani do zakłądu za porozumieniem stron. Otrzymają oni odprawę 3 miesięczną. Czy w takiej sytuacji należy mi się również odprawa czy nie?
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z 21  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.