Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Ograniczenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: szkoda

Pracuje jako serwisant w firmie handlowej. W zeszłym tyg. mój przełożony zlecił mi abym przewiózł towar do magazynu (normalnie transport nie należy do moich obowiązków). W trakcie jazdy spowodowałem wypadek, w którym nie uczestniczył żaden inny pojazd. Przełożony nie powiadomił policji o zdarzeniu. Samochód firmowy którym kierowałem wymaga naprawy. Przełożony żąda ode mnie pokrycia jej kosztów (ok. 4 tys. zł). Dodam, że zarabiam niecałe 1.000 zł. Czy mam obowiązek zapłacić za naprawę? Czy jeśli nie zapłacę grozi mi zwolnienie dyscyplinarne? Jak w tej sytuacji powinienem sie zachować?

Zgodnie z art. 119 Kp (Kodeksu pracy), w przypadku wyrządzenia szkody przez pracownika w mieniu pracodawcy, odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Ograniczona odpowiedzialność materialna pracownika przewidziana w art. 119 § 1 Kp., dotyczy sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona w sposób nieumyślny w trakcie czynności podejmowanych przez pracownika w interesie zakładu pracy. W Pana przypadku mamy do czynienia właśnie z taka sytuacją, gdyż w interesie pracodawcy czyli zakładu pracy przewoził Pan towar, a kolizja drogowa jest nieumyślnym działaniem, co uzasadnia w tym przypadku stosowania ograniczonej odpowiedzialności odszkodowawczej. Przewidziane w art. 119 § 1 Kp odszkodowanie, ograniczone do trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika, ustala się na podstawie jego zarobków z daty wyrządzenia szkody, według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.Na podstawie art. 117 § 1 Kp, pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia. Przyczynienie się pracodawcy do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów może polegać m.in. na niewłaściwej organizacji pracy, braku odpowiedniego nadzoru i kontroli, powierzeniu pracy osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji, ustaleniu pracownikowi zbyt szerokiego zakresu obowiązków, którym nie jest w stanie podołać mimo dołożenia wszelkich starań itp. W tym przypadku można zatem mówić w pewnym zakresie o przyczynieniu się pracodawcy do powstania szkody, gdyż posiadanie prawa jazdy nie jest tożsame z zawodowym świadczeniem pracy jako kierowca. Jak sam Pan pisze nie należy do Pana obowiązków pracowniczych, przewożenie towarów, stąd pracodawca powierzając Panu przewiezienie towaru, przyczynił się do powstania szkody. Zakres tego przyczynienia się jest trudny do ustalenia, nie mniej jednak jest faktem.

Istnieje w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia możliwość zawarcia ugody z pracodawcą przewidującą częściową naprawę szkody (np. w połowie), z rozłożeniem jej w ratach miesięcznych na okres roku lub dwóch.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-10-03
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: szkoda
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.