Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zatarcie skazania - zwolnienie pracownika samorządowego skazanego za przestępstwo

Zostałem skazany za wypadek z art 177 i 178 KK wymierzono mi wyrok w postaci grzywny i środka karnego (utrata praw jazdy na 1 rok). Grzywnę wpłacałem na raty, ostatnia wpłata to sierpień 2006 roku. Prawo jazdy już odebrałem. Został tylko wpis w Krajowym Rejestrze Karnym. W jaki sposób mogę starać się o zatarcie tego wyroku przed upływem trzech lat? Pracuję w jednostce samorządu terytorialnego. W październiku 2006 roku znowelizowano ustawę o pracownikach samorządowych, jest tam zapis, że pracownik nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo spowodowane umyślnie. Czy pracodawca może mnie zwolnić jeżeli wyrok (z art. 177 i 178 KK) sądu zapadł kiedy jeszcze nie pracowałem w urzędzie?

Na podstawie art. 37 § 1 kkw (kodeksu karnego wykonawczego) w zw. z art. 107 § 4 kk (kodeksu karnego), może Pan wystąpić do sądu o zatarcie skazania. Sąd może zarządzić zatarcie skazania po upływie 3 lat, od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, w przypadku skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności. Z mocy prawa takie zatarcie następuje w tym przypadku po upływie lat 5.

W naszej opinii kara grzywny została wykonana w chwili wpłaty ostatniej raty, stąd okres uprawniający do zatarcia skazania biegnie od tego czasu, czyli najwcześniej wniosek o zatarcie skazania mógłby Pan złożyć do sądu w sierpniu 2009 roku.

Co do konstrukcji umyślności przestępstwa z art. 177 kk, to jest to przestępstwo z winą tzw. mieszaną umyślno - nieumyślną. Następstwo wypadku w tej konstrukcji prawnej zawsze jest nieumyślne, natomiast sam czyn może mieć zarówno charakter umyślny jak i nieumyślny. Stąd zakwalifikowanie konkretnej odpowiedzialności z tego przepisu wymaga poznania akt sprawy.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku, który wszedł na mocy nowelizacji z dniem 10.10.2006 roku (Dz. U. 2006 nr 169 poz. 1201), pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nie może być skazany za przestępstwo umyślne. Zgodnie z art. 2 nowelizacji, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 10.10.2006 roku) pracodawca samorządowy zatrudniający osobę będącą w dniu wejścia w życie ustawy będącą pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym występuje z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o tej osobie. Jeżeli z informacji wynika, że pracownik ten jest skazany za przestępstwo umyślne, pracodawca niezwłocznie rozwiązuje z takim pracownikiem stosunek pracy za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze stanowiska.

Zatem jeżeli jest Pan skazany za przestępstwo umyślne, pracodawca nie ma innej możliwości jak rozwiązać stosunek zatrudnienia.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-04-11
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne, Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: zatarcie skazania, pracownik samorządowy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.