Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Ustalenie stażu pracy

Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: staż pracy

Jestem zatrudniona w Urzędzie Gminy w latach od 3 października 1997 r. do 1 marca 2004 roku pracowałam w gospodarstwie rolnym rodziców jako domownik. Prace łączyłam z nauką przez trzy lata dziennie, następnie zaocznie, przez ten okres mieszkałam w domu z rodzicami. Czy okres ten można zaliczyć do stażu pracy ustalanego do potrzeb wypłaty dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej na podstawi art. 1 ust.1 pkt. 3 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy czyli praca w charakterze domownika czy należało w tym okresie mieć odprowadzane składki do KRUS.

Nagroda jubileuszowa oraz dodatek za staż pracy (wieloletnią pracę) nie jest świadczeniem powszechnym, tzn. nie przewiduje jej Kodeks pracy. Pracownik ma prawo do tej nagrody oraz do dodatku tylko wówczas, gdy obowiązujące u pracodawcy wewnętrzne regulacje takie jak regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy przewidują taką możliwość. W przypadku pracowników samorządowych kwestia nagrody jubileuszowej oraz dodatku za staż pracy, regulowana jest przez art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę oraz nagroda jubileuszowa, a także jednorazowa odprawa przy przechodzeniu na rentę inwalidzką lub emeryturę. Warunki, w jakich do okresu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego wlicza się okresy zatrudnienia w innych zakładach pracy określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszłkowskich.

Zgodnie z § 11 ust. 1 tego rozporządzenia, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę i jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wyliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, wlicza się do stażu pracy wlicza się przypadające po 31 grudnia 1982 roku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Domownik rolnika, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W przypadku odbywania nauki w szkole w trybie dziennym, uczeń objęty jest składką ubezpieczenia społecznego, zatem w tym przypadku nie było obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

Potwierdzenie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wydaje właściwy urząd gminy na wniosek zainteresowanej osoby, w którym stwierdza okresy pracy w tym gospodarstwie.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-03-28
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: staż pracy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.