Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - uchylenie się od skutków oświadczenia woli

Byłem dyrektorem oddziału firmy do zeszłego piątku. Tego dnia mój przełożony wraz z dyrektorem HR pojawili się u mnie i grożąc rozwiązaniem umowy w trybie art.52 podstawili pod nos dokument - Porozumienie stron w zakresie wypowiedzenia umowy. Jako powód podali moją nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy jednego dnia w grudniu b. roku. Faktem jest, że z przyczyn osobistych nie mogłem być wtedy obecny w pracy, kontaktowałem się z moim zastępcą sprawdzając sytuację w magazynie. Zdezorientowany i kompletnie zaskoczony decyzją szefa, którego darzyłem dużym szacunkiem i zaufaniem podpisałem dokument - Porozumienie stron. Jestem pewien, że przyczyny takiej decyzji mojego szefa były zupełnie inne, a moja nieobecność jedynie pretekstem. Po wielu latach nienagannej pracy sposób, w jaki ze mną rozwiązano współpracę uważam za wielce niesprawiedliwy. W związku z tym mam pytanie czy mogę się ubiegać o unieważnienie podpisanego rozwiązania umowy i domagać się rozwiązania za wypowiedzeniem?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest możliwe tylko wówczas, gdy jest zgodne oświadczenie pracodawcy i pracownika w zakresie rozwiązania umowy o pracę w tym trybie. W przypadku oświadczenia woli złożonego pod wpływem np. groźby, czy też błędu, albo innej wady, mamy możliwość powołania się na tzw. wady oświadczenia woli i uchylić się od skutków wcześniej złożonego oświadczenia. W tym celu konieczne byłoby złożenie oświadczenia woli o uchyleniu się od skutków wcześniejszego oświadczenia, powołując się na jedną z wad oświadczenia woli. Prawo wyróżnia następujące wady oświadczenia woli:

 1. brak świadomości lub swobody,
 2. pozorność,
 3. błąd,
 4. groźba.

Trudno jednoznacznie w opisanym przypadku powołać się (bez dokładnego zapoznania ze stanem faktycznym) na określoną wadę oświadczenia woli, ale w grę może wchodzić albo błąd albo groźba.
Za błąd uważa się niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o czynności, przy czym niezgodność może dotyczyć tak faktów, jak i prawa. Nie jest błędem mylne przekonanie co do rozwoju przyszłych wydarzeń. W prawie polskim rozróżniamy błędy co do treści czynności prawnej i błędy nie dotyczące tej treści. Znaczenie mają, co do zasady, tylko te pierwsze, zaś te drugie - jedynie w nielicznych przypadkach. Błąd musi być istotny, co oznacza, że gdyby składający oświadczenie woli oceniał sprawę rozsądnie (obiektywna istotność) i nie pozostawał w błędzie, nie złożyłby tego oświadczenia (subiektywna istotność).
O groźbie mówimy, gdy ktoś, w celu zmuszenia drugiej osoby do złożenia oświadczenia woli, zapowiada użycie środków mogących wywołać negatywne konsekwencje. Groźba musi być poważna, tzn. że osoba zmuszana może realnie obawiać się grożącego jej lub osobie trzeciej niebezpieczeństwa osobistego lub majątkowego, przy czym to niebezpieczeństwo nie musi grozić natychmiast, lecz może być odsunięte w czasie. Groźba musi być też bezprawna, co oznacza, że zagrożono użyciem środka niezgodnego z prawem lub, co prawda zgodnego z prawem, ale kłócącego się z normami etycznymi przyjętymi w społeczeństwie. Ponadto między groźbą a złożonym oświadczeniem określonej treści musi istnieć związek przyczynowy, a więc zależność tego rodzaju, że w przypadku braku groźby dana osoba nie złożyłaby takiego oświadczenia.

Reasumując, jeżeli chce się Pan uchylić od złożonego przez Pana oświadczenia (podpisania Porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę), musi Pan złożyć pisemne oświadczenie, o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli, z uwagi na fakt, iż oświadczenie to zostało złożone pod wpływem groźby (lub błędu albo innej wady oświadczenia woli). Po złożeniu oświadczenia o uchyleniu się od skutków wcześniejszego oświadczenia, może Pan złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Zasadniczo trudno się domagać, aby to Pański pracodawca złożył Panu wypowiedzenie umowy. Oczywiście pracodawca, jeżeli uzna to za stosowne, może Panu umowę wypowiedzieć, ale nie może Pan tego domagać się na drodze prawnej. Gdyby została Panu umowa wypowiedziana np. w trybie art. 52 kodeksu pracy, wówczas może Pan domagać się zmiany kwalifikacji tego wypowiedzenia przed sądem lub wręcz jego uchylania i przywrócenia do pracy (o ile są podstawy) lub odszkodowania.

Porady prawne / Pomoc prawna
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-12-20
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: wady oświadczenia woli, rozwiązanie umowy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.