Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zmiana umowy i przeniesienie nauczyciela mianowanego

Jestem nauczycielem mianowanym w szkole. Pracuję jako nauczyciel języka polskiego i logopeda. Obecnie nie ma tylu etatów polonisty, więc dyrektor wymyślił, że da mi cały etat logopedii. Czy ja musze się zgodzić na tą zmianę? Czuje się poszkodowana, czy nauczyciel, który zatrudniony jest na kontrakcie ma większe prawa niż ja?

Zgodnie z treścią art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela, nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. Natomiast przeniesienie nauczyciela mianowanego z urzędu, do innej miejscowości może nastąpić pod warunkiem zapewnienia nauczycielowi w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem. Z powyższego przepisu wynika jednoznacznie, że nauczyciel mianowany może być przeniesiony w obrębie tej samej szkoły również z urzędu, ale za zgodą nauczyciela.

Powyższy przepis dotyczy przeniesienia na inne stanowisko w tej samej szkole, dotyczy przeniesienia do innej szkoły, w granicach tej samej miejscowości, oraz przeniesienia do innej szkoły w innej miejscowości, przy czym w obu ostatnich przypadkach przeniesienie może nastąpić na to samo lub inne stanowisko.
 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27.05.1999 roku sygn. akt I PKN 82/99 stwierdził, że przeniesienie mianowanego nauczyciela w ramach tej samej placówki (szkoły, przedszkola), nawet jeżeli łączy się ze zmianą miejsca wykonywania pracy (ale bez zmiany stanowiska), nie podlega ograniczeniom przewidzianym w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) i może nastąpić bez zgody nauczyciela, chyba że w akcie mianowania jego miejsce pracy zostało wyraźnie powiązane z wykonywaniem czynności w określonej jednostce organizacyjnej placówki (szkoły, przedszkola) lub z określoną miejscowością. Jak stwierdził Sąd, z uwagi na większą stabilność stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, w porównaniu z zatrudnieniem "umownym", pracodawca (szkoła, przedszkole) powinien mieć większą swobodę w "dysponowaniu" jego osobą (większą możliwość przenoszenia go).
 
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym Pani jako nauczyciel mianowany ma zapewnioną większą ochronę (stabilność zatrudnienia) niż inni nauczyciele, nie będący nauczycielami mianowanymi (nauczyciele kontraktowi), a tym samym zmiana stanowiska Pani jako nauczyciela mianowanego wymaga uzyskania Pani zgody. Zgoda taka nie była by potrzebna jedynie w przypadku,  jeżeli zmiana ta nie jest powiązana ze zmianą stanowiska i zmianą szkoły.
Bez uzyskania takiej zgody, dyrektor szkoły może Panią przenieść na inne stanowisko, jednakże na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko, co wynika z treści art. 19 Karty nauczyciela. W myśl tego przepisu, w razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły - bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.
 
Jarosław Olejarz
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-09-15
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: nauczyciel, nauczyciel mianowany, stosunek pracy, mianowanie, Karta nauczyciela, przeniesienie, zmiana stosunku pracy, zmiana stanowiska
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.