Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu ale nie rozwiązaniu

Jestem pełnoetatowym pracownikiem uczelni i jednocześnie pracuję na pół etatu. Aktualnie staram się o stypendium naukowe i w związku z tym zamierzam wziąć urlop bezpłatny. Czy wzięcie urlopu bezpłatnego w można będzie interpretować jako nie pozostawanie w dodatkowym zatrudnieniu? Jest to warunkiem uzyskania stypendium.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 965), stypendium doktorskie może być przyznane osobie przygotowującej rozprawę doktorską, jeżeli  nie pozostaje w dodatkowym zatrudnieniu. Powyższy przepis nie stosuje się do osób, które prowadzą działalność w dziedzinie nauk medycznych lub weterynaryjnych i w związku z tą działalnością podjęły dodatkowe zatrudnienie w szpitalu klinicznym lub innym zakładzie opieki zdrowotnej albo w klinice weterynaryjnej.

 
 
Urlop bezpłatny określony jest w art. 174 k.p. (kodeksu pracy). Jest to przerwa w świadczeniu pracy, która nie powoduje jednakże rozwiązania stosunku pracy. Urlop taki jest udzielany przez pracodawcę na wniosek pracownika na czas oznaczony. Urlop taki nie może być udzielony poza stosunkiem pracy, np. po jego rozwiązaniu. Pracownik ma prawo ubiegać się o udzielenie urlopu bezpłatnego w takim wymiarze, w jakim uzna to za stosowne. Pracodawca natomiast nie jest związany wnioskiem pracownika, w którym określony został maksymalny wymiar urlopu bezpłatnego i ma prawo udzielić mu urlopu w mniejszym wymiarze niż wnioskowany. Nie ma natomiast prawa udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w wymiarze dłuższym niż określony we wniosku. W czasie trwania urlopu bezpłatnego stosunek pracy jest zawieszony, pracownik jest zwolniony ze świadczenia pracy, pracodawca natomiast z wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych, Okres urlopu bezpłatnego jest traktowany jako okres, w którym pracownik pozostaje w stosunku pracy. Jest to jednak okres szczególny, bowiem w czasie urlopu bezpłatnego pracownik korzysta ze szczególnej ochrony prawnej, pracodawca nie ma prawa w czasie tego urlopu wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę. Jednakże okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresów pracy, od których zależą świadczenia pracownicze. Pracownik nie podlega ubezpieczeniu społecznemu w czasie urlopu bezpłatnego, jednakże w szczególnych przepisach znajdują się odpowiednie regulacje, które pozwalają wliczyć okres urlopu bezpłatnego do czasu, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Ponadto jak stwierdził w wyroku z dnia 23.01.1991 r. Sąd Najwyższy sygn. akt I PR 4/91, urlop bezpłatny u pierwszego pracodawcy nie wyłącza prawa do odprawy pieniężnej z art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zwolnieniach grupowych u drugiego pracodawcy, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 lub tej ustawy. Okoliczność ta może mieć jedynie znaczenie dla oceny czy przyczyny wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r., gdy rozwiązanie następuje w trybie jej art. 10 stanowią wyłączny powód uzasadniający rozwiązanie stosunku pracy.
 
Reasumując, w naszej ocenie urlop bezpłatny jest traktowany jako pozostawanie w dodatkowym zatrudnieniu, a tym samym dodatkowe zatrudnienie i korzystanie z urlopu bezpłatnego nie będzie kwalifikowało do ubiegania się o stypendium zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych z dnia 25 maja 2005 r.
 
Porady prawne / pomoc prawna
 
 
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-05-17
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny, zawieszenie stosunku pracy, świadczenie, pracownik, pracodawca, zatrudnienie, stosunek pracy, wymiar urlopu
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.