Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wydziedziczenie niegodnego spadkobiercy

Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: spadek, dziedziczenie, wydziedziczenie

Proszę o poradę w temacie dotyczącym spadku. Mój brat zabił mojego tatę i w związku z powyższym chciałem złożyć do sądu wniosek o podział spadku po ojcu. Czy mogę złożyć wniosek do sądu gdzie mieszkam, czy muszę tam, gdzie mieszkał mój tata? Jako spadek dziedziczę z resztą rodzeństwa nieruchomość (w sumie jest nas czworo). Czy lepiej jest złożyć wniosek o wykluczenie z dziedziczenia brata jako osoby niegodnej, czy lepiej jest złożyć wniosek o wykluczenie brata ze spadku czy też bez wykluczania brata, podzielić sądownie majątek i sprzedać nieruchomość, oddając bratu przypadającą na niego część?

Zgodnie z art. 628 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.Czyli w przypadku gdy ostatnim miejscem zamieszkania Pana ojca był Lubin, wniosek należy złożyć do sądu w Lublinie.W przypadku dziedziczenia ustawowego (spadkodawca nie sporządził testamentu) w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.

W postępowaniu spadkowym należy złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Każdy ze spadkobierców w toku tego postępowania może zrzec się spadku. Gdy dziedziczy kilku spadkobierców (nie muszą się wszyscy zrzec) konieczne jest dokonanie działu spadku.
Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa o dział spadku może np. przewidywać spłacenie jednego ze spadkobierców przez drugiego w zamian za zrzeczenie się spadku.
O uznaniu za niegodnego rozstrzyga art. 928 § 1 kc (kodeksu cywilnego), w przypadku:

 1. dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
 2. podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
 3. umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jak by nie dożył otwarcia spadku. Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku (art. Art. 929 kc). Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył.

W przypadku gdy osoba dokonała zabójstwa spadkodawcy, co zostało potwierdzone wyrokiem sądu karnego skazującego spadkobiercę, nie powinno być powodów z uznaniem spadkobiercy za niegodnego. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku spadkobierca traktowany jest tak jakby nie dożył spadku, czyli w jego miejsce wchodzą osoby, które z mocy ustawy by po nim dziedziczyły (jego małżonek, dzieci itd.).

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-10-19
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: spadek, dziedziczenie, wydziedziczenie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.