Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Mam problem ze drugim współwłaścicielem nieruchomości. Nie możemy się dogadać w zakresie korzystania ze wspólnego podwórka. On wynajął swój garaż i teraz parkują wszędzie samochody, tak że ja nie mam gdzie zaparkować swojego auta. Co mam zrobić?

W przypadku współwłasności nieruchomości, zasadniczo podział tej nieruchomości najczęściej jest umowny, tzn. właściciele umawiają się, że jedna z części nieruchomości odpowiadająca udziałowi właściciela we własności nieruchomości jest użytkowana przez niego, a inna część przez innego współwłaściela.

R E K L A M A

Jak wynika z treści przepisu art. 195 k.c. (kodeksu cywilnego), własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Z tej definicji wynikają trzy elementy współwłasności: jeden przedmiot, wiele podmiotów i niepodzielność wspólnego prawa, która polega na tym, że rzecz nie jest podzielona fizycznie i żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje wyłączne prawo do części rzeczy. W przypadku gdy współwłaściciele nie mogą dojść do porozumienia w zakresie korzystania z nieruchomości wspólnej pozostaje im w zasadzie zniesienie współwłasności.

Znieść współwłasność nieruchomości można bądź w drodze umowy, bądź postępowania sądowego. Jednak umowne zniesienie współwłasności może nastąpić tylko wówczas, gdy współwłaściciele dojdą miedzy sobą do porozumienia zarówno, co do konieczności, jak i sposobu zniesienia. Należy pamiętać, że przy umownym zniesieniu współwłasności nieruchomości konieczna jest zawsze forma aktu notarialnego pod rygorem jego nieważności. Natomiast w przypadku niemożliwości porozumienia, współwłaścicielom pozostaje droga sądowa.

Wyróżnić można trzy sposoby dokonania zniesienia współwłasności nieruchomości:

  1. Pierwszym z nich jest fizyczny podział nieruchomości, który jest możliwy zawsze, jeśli nie jest sprzeczne z ustawą, ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy oraz jeśli nie pociąga za sobą istotnej zmiany rzeczy lub znacznego zmniejszenia jej wartości. W praktyce przy zniesieniu współwłasności budynku często można się spotkać ze specyficznym jego podziałem poprzez wyodrębnienie w nim samodzielnych lokali. W wyniku takiego zniesienia współwłasności każdy z byłych współwłaścicieli staje się właścicielem lokalu lub lokali, a współwłasnością pozostaje tylko działka pod budynkiem i części wspólne budynku służące do wspólnego użytku. Dopuszczalność takiego zniesienia współwłasności wielokrotnie potwierdzał Sąd Najwyższy w swoich uchwałach (miedzy innymi 22.07.1994 r. III CZP 88/94, 29.10.2002 r. III CZP 47/02).
  2. Drugą możliwością zniesienia współwłasności jest przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli za spłatą pozostałych.
  3. Trzecią możliwością jest sprzedaż rzeczy wspólnej i podział uzyskanej kwoty między współwłaścicieli.

Jednak zniesienie współwłasności na drodze sądowej jest sprawą dość czasochłonną, gdyż bardzo trudno jest znaleźć rozwiązanie kompromisowe, które odpowiadać będzie wszystkim współwłaścicielom. Sąd w tym postępowaniu dążyć będzie do zawarcia ugody przez strony, a gdy nie będzie możliwe porozumienie, po rozważeniu wszystkich stanowisk, na podstawie zebranego materiału dowodowego wyda w tym zakresie włąściwe rozstrzygnięcie. Postępowanie takie często jest przez strony przedłużane, stąd jego długotrwałość. Z tego też punktu widzenia, jeżeli istnieje możliwość pororuzmienia, najlepiej dokonać umownego podziału. 

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-10-10
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy
Słowa kluczowe: współwłasność, zniesienie współwłasności
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.