Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników po nowelizacji kodeksu pracy

Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: kwalifikacje

Jestem pracownikiem gminnej spółdzielni. Pracuję na stanowisku zastępcy kierownika sklepu. Z własnej inicjatywy podjęłam studia zaocznie. Słyszałam o zmianie w kodeksie pracy o dokształcaniu. Czy w myśl tych zmian powinnam złożyć prośbę o wyrażenie zgody pracodawcy na dokształcenie?

Z dniem 16.07.2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 20.05.2010 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 105, poz. 655). Powyższa ustawa nowelizuje Kodeks pracy, określając uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców w związku z podnoszeniem przez pracowników kwalifikacji zawodowych.
 
Zgodnie z art. 1031 § 1 k.p. przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w kodeksie pracy, rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Z przepisu tego jasno wynika, że chcąc korzystać z przywilejów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (np. urlopu szkoleniowego lub zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania), konieczne jest uzyskanie co najmniej zgody pracodawcy. W przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych o których mowa w art. 1031 § 1 k.p. pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie. Umowa taka, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Nie ma obowiązku zawarcia takiej umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 
Oprócz powyższego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych, niż określone w art. 1031-1035, mogą być przyznane zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, urlop bezpłatny - w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.
 
Z przepisów zatem wynika, że chcąc korzystać ze zwolnienia od świadczenia pracy (czy to za wynagrodzeniem, czy też bez prawa do wynagrodzenia), winna Pani uzyskać zgodę od pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zgoda taka winna zostać uzyskana na piśmie w formie porozumienia lub umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, określającej prawa i obowiązki pracownika.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-09-17
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: kwalifikacje
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.