Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Obowiązek pracownika do zwrotu kosztów szkoleń poniesionych przez pracodawcę

Kategoria: Prawo pracy, Praca

Zamierzam rozwiązać umowę o prace z obecnym pracodawcą. Czy pracodawca może obciążyć mnie kosztami kursów i szkoleń na podstawie zawartej umowy? Pracuję w tej firmie od kilku lat. W połowie roku 2008 zostałem skierowany przez firmę na szkolenie. Dostałem do podpisania dokumenty w postaci umowy oraz weksla. Nie podpisałem jednak prośby o skierowanie na kurs oraz deklaracji wekslowej. Obecnie pracodawca w związku z moim zwolnieniem chce abym zwrócił pełny koszt szkolenia oraz transportu. Czy mogą mnie obciążyć tymi kwotami?

Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co wynika z ogólnej zasady wyrażonej w art. 17 i 94 pkt. 6 kodeksu pracy, a także z przepisów wykonawczych - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Zakład pracy nie może jednak wywierać nacisku na pracowników aby odbywali płatne szkolenia, które nie są wymagane do posiadania przez nich kwalifikacji do wykonywania pracy. Wspomniane rozporządzenie reguluje dwa sposoby odbywania dokształcania przez osobę dorosłą pozostającą w stosunku pracy - na podstawie skierowania pracodawcy oraz bez takiego skierowania.
 
W opisanym stanie faktycznym zawarta została umowa pomiędzy pracownikiem a zakładem pracy, określająca wzajemne prawa i obowiązki stron, przy czym umowa ta przewiduje, że pracownik nie zostaje skierowany przez zakład pracy do odbywania dokształcania a jedynie zakład pracy finansuje jego szkolenia. Pracownik w umowie tej zobowiązał się, iż w trakcie nauki oraz po jej ukończeniu w terminie określonym w umowie (3 lata), będzie pozostawał w stosunku pracy z pracodawcą, a w razie jego rozwiązania jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez zakład pracy na jego naukę. Z umowy wynika obowiązek zwrotu poniesionych pełnych kosztów. Umowa odsyła do Rozporządzenia w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, które jednak przewiduje, że w razie zawarcia umowy o dokształcanie, a następnie jej rozwiązanie odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika jest ograniczona do wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki.
 
Reasumując, naszym zdaniem zawarcie umowy o dokształcanie z pracodawcą powoduje, że w opisanym stanie faktycznym pracownik zobowiązany jest do zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę, proporcjonalnie od daty ukończenia poszczególnego kursu do końca okresu trzyletniego, z uwzględnieniem czasu przepracowanego po zakończeniu kursu. Co prawda umowa nie wymienia ani jaki jest kurs za który płaci pracodawca, ani wysokość opłaty za ten kurs, co winno znaleźć się w takiej umowie stąd może się Pan bronić tym, że kurs taki nie został sfinansowany przez pracodawcę, albo że nie został on objęty tą umową, stąd nie ma Pan obowiązku zwrotu kosztów dokształcania. To na pracodawcy będzie ciążył obowiązek wykazania tych elementów. Niestety wystawił Pan weksel, więc w pracodawca będzie mógł go uzupełnić, wówczas Pan będzie musiał się bronić zarzutem, że został on uzupełniony niezgodnie z Pana wolą jako wystawcy weksla.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-06-26
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.