Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Świadczenie urlopowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: urlop

Pytanie dotyczy świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za wczasy w styczniu bieżącego roku. Wniosek o dofinansowanie złożony został w lutym. W dniu 24.03.2010 roku. zarząd wraz z komisją socjalną ustalił, że od dnia 1 marca następuje zmiana regulaminu świadczeń z ZFŚS, gdzie świadczenie urlopowe będzie wypłacane na każdego pracownika. Do tego dnia był zwrot w ustalonej wysokości na podstawie faktury za wczasy. Według jakiego kryterium powinno być w związku z tym przyznane świadczenie - wg starego czy wg nowego regulaminu?

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jako akt oparty na ustawie, stanowi źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 Kodeksu pracy, to znaczy akt o charakterze normatywnym, ustanawiający prawa i obowiązki, które mogą być egzekwowane przez uprawnione podmioty. Regulamin może precyzować sposób realizacji niektórych ogólnych kompetencji, np. w zakresie planowania wydatków. Skoro strony uchwalające regulamin przewidziały w nim utworzenie "preliminarza wpływów i wydatków", to taki preliminarz ma tę sama moc prawną co regulamin. Przekazanie regulaminem ustalania treści preliminarza pracodawcy po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi nie narusza przepisów ustawy[1].
 
Jak wynika z przepisów ustawy, wysokość świadczenia urlopowego, nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego określonego w przepisach, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Świadczenie urlopowe, wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Świadczenie urlopowe, nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników.
 
W opisanym stanie faktycznym jeżeli został złożony wniosek o przyznanie świadczenia urlopowego z ZFŚS zgodnie z obowiązującym u danego pracodawcy regulaminem, to winien on zostać rozpatrzony zgodnie z przepisami tego regulaminu, który musi być zgodny z przepisami ustawowymi. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20.08.2001 roku sygn. akt I PKN 579/00, który stwierdził, że pracodawca administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, to jest uzależniającego przyznawanie ulgowych usług i świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
Naszym zdaniem (bez zaznajomienia się z całym stanem faktycznym), jeżeli wniosek o wypłatę świadczenia urlopowego został złożony jeszcze przed zmianą regulaminu ZFŚS, to przy rozpatrywaniu wniosku komisja winna posługiwać się aktualnie obowiązującym regulaminem, a więc w brzmieniu sprzed zmiany. Późniejsza zmiana regulaminu nie powinna wpływać negatywnie na uzyskane już przez pracownika uprawnienie do świadczenia urlopowego.
 
Porady prawne
Jarosław Olejarz


[1] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23.10.2008 roku sygn. akt II PK 74/08
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-03-31
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: urlop
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.