Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odprawa w razie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika

Kategoria: Prawo pracy, Praca

Czy jeżeli pracodawca wypowie mi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, to należy mi się odprawa? Przyczyną wypowiedzenia będzie moje długotrwałe i częste zwolnienia (moje choroby), czy mam prawo odwołać się do sądu pracy?

W przypadku wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi zawsze przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy, o czym pracodawca winien pracownika pouczyć. Pracownik w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku zatrudnienia, może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy. W razie rozwiązania stosunku zatrudniania zawartego na czas nieokreślony, na zasadach ogólnych, pracodawca winien wskazać przyczynę rozwiązania stosunku pracy.
 
W przypadku wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie leżących po stronie pracownika, przysługuje pracownikowi prawo do odprawy. Problematykę tą reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 roku, o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa ta co prawda odnosi się do zwolnień grupowych, jednakże zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy, przepisy dotyczące odprawy stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 ustawy (liczba pracowników w przypadku zwolnień grupowych). Podstawowym zatem warunkiem aby skorzystać z prawa do odprawy jest fakt, że pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników a rozwiązanie umowy o pracę następuje z przyczyny nie leżącej po stronie pracownika.
Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia (także zgodnie z art. 10), przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Nie wiemy w jakim jest Pani wieku, nie mniej jednak zgodnie z art. 39 k.p. (kodeksu pracy), pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przepisu tego, nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Pracownik wówczas może zostać zwolniony na rentę.
 
Jeżeli chodzi o wypowiedzenie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby, to zgodnie z art. 53 § 1 k.p. (kodeksu pracy) pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
Pracodawca, zanim zwolni pracownika z powodu jego długotrwałej choroby, musi sprawdzić, czy jest on nadal niezdolny do pracy.
 
Odzyskanie przez pracownika zdolności do pracy, pozbawia pracodawcę prawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 3 k. p. ale musi dotyczyć pracy, co do której uprzednio orzeczono niezdolność jej wykonywania, a nie innej pracy, względnie tej samej pracy, ale w innych warunkach.
 
Czyli w razie powrotu pracownika do pracy i ustania przyczyny niezdolności do pracy, uniemożliwia pracodawcy rozwiązania stosunku pracy z uwagi na długotrwałą chorobę. Tylko w czasie gdy pracownik ma orzeczoną niezdolność do pracy i trwa ona odpowiednio długi okres czasu, może na tej podstawie nastąpić wypowiedzenie umowy na tej podstawie. Po ustaniu niezdolności pracodawca może rozwiązać stosunek pracy na zasadach ogólnych. Wynika to wprost z treści art. 53 § 3 k. p.,
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-12-03
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Lary Hubert Radca Prawny
Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe, prawo transportowe, Karta Nauczyciela
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.