Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odszkodowanie uzupełniające związane z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy

Pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy bez wypowiedzenia w okresie ochronnym wynikającym z przepisów Kodeksu pracy. W wyniku złożonego przeze mnie pozwu o bezprawne rozwiązanie ze mną stosunku pracy, zostałem przywrócony do pracy, uzyskując odszkodowanie w wysokości 3 pensji. Czy w świetle powyższego stanu faktycznego istnieje możliwość uzyskania odszkodowania w oparciu o przepisy prawa cywilnego?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 45 Kodeksu pracy (dalej K.p.) w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Odszkodowanie zgodnie z art. 47[1] K.p. przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jak wynika z powyższych przepisów wynika K.p. obecnie ogranicza maksymalną wysokość takiego odszkodowania do równowartości 3-krotnego wynagrodzenia pracownika.

To jest graniczna wysokość odszkodowania. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 7 grudnia 2011 roku s
II PK 76/11 stwierdzając, że art. 47[1] KP nie może stanowić podstawy prawnej do zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania wyższego niż odpowiadającego wynagrodzeniu za 3 miesiące. Właściwą podstawą cywilnej uzupełniającej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, mogłaby być tylko odpowiedzialność deliktowa. Podstawę zatem wytoczenia powództwa teoretycznie mógłby stanowić art. 415 § 1 k.c.

Odpowiedzialność ta dotyczy jedynie czynów niedozwolonych czyli takich, których mogą stanowić podstawę odpowiedzialność ex delicto. Nie muszą to być zdarzenia a priori zakazane lub negatywnie oceniane w świetle przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego. Trudno jednak oceniać szanse powodzenia takiego powództwa, gdyż na ostateczne rozstrzygnięcie wpłynie zebrany w toku postępowania materiał dowodowy. W przypadku takiego postępowania konieczne jest wykazanie nie tylko powstania szkody i jej wysokości, ale także istnienia winy po stronie pozwanego pracodawcy oraz związku przyczynowo skutkowego.

Tym samym wynik postępowania uzależniony będzie od wykazania wszelkich tych elementów, a także dokonania oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego przez sąd rozstrzygający powództwo.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

Podstawa prawna:

[art. 45 K.p.]

[47[1] K.p.]

[415 § 1 K.c.]

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-07-17
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: odszkodowanie, przywrócenie do pracy, odszkodowanie na zasadach ogólnych, delikt, związek przyczynowo - skutkowy, kodeks pracy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.