Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku ze zmniejszeniem liczby godzin

Jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym w szkole od 10 lat na czas nieokreślony. Dyrektor szkoły powiadomił mnie, że w następnym roku szkolnym nastąpi zmiana i zostanie zmniejszona moja liczba godzin. W tej sytuacji chce wręczyć mi wypowiedzenie umowy o pracę, mimo że zgadzam się na zmianę warunków zatrudnienia. Czy w takiej sytuacji mógłby zamiast wypowiedzenia zastosować umowę (porozumienie) zmieniającą warunki pracy? Jeśli natomiast dojdzie do tego, że wręczy mi wypowiedzenie, czy przysługuje mi jako nauczycielowi kontraktowemu odprawa?

Znalazła się Pani w sytuacji opisanej w art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r., Karta Nauczyciela.  Przepis ten reguluje kwestie  związane z wprowadzeniem  zmiany planu zajęć uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.  W przypadku gdy w wyniku zmian nauczyciel nie może być dalej zatrudniony  w pełnym wymiarze czasu pracy to wówczas dyrektor szkoły ma obowiązek rozwiązać z nim umowę o pracę albo na jego wniosek przenieść go w stan nieczynny.

 

 

Dyrektor szkoły nie ma możliwości postąpienia w inny sposób, gdyż art. 20 ust. 1 pkt. 2 Karty nauczyciela wyłącza stosowanie przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie a więc odnoszących się do wypowiedzenia zmieniającego jak i odsyłających do porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy zawartego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Zgodnie z wyrokiem SN – Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 16 maja 2006r.,  I PK  213/03  opubl. Legalis nr: 83511 Przepis art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) odnosi się tylko do nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć. W stosunku do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze podstawą czynności pracodawcy zmieniającej treść stosunku pracy jest art. 42 Kodeksu pracy  w związku z art. 91 c ust. 1 Karty Nauczyciela. Dlatego też mimo Pani zgody w/w  przepisy  nie pozwalając dyrektorowi szkoły na rozwiązanie o którym wspomniała Pani w zapytaniu.

 

 

W art. 20 ust. 2 zdanie 2 ustawodawca wypowiedział się w kwestii odprawy i zgodnie z tym przepisem: nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1 (zmiana planu zajęć, reorganizacja) przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

 

Tę ostatnią problematykę reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003r., o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Będzie Pani przysługiwała w związku z tym odprawa pieniężna w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 3 wspomnianej ustawy w którym ustawodawca postanowił, że pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony więcej niż 8 lat u danego pracodawcy.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-04-18
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: nauczyciel, nauczyciel kontraktowy, Karta nauczyciela, rozwiązanie stosunku pracy, umowa o pracę, umowa zmieniająca, odprawa
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.