Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zmiana stanowiska może nastąpić jedynie poprzez wypowiedzenie zmieniające

Pracodawca daje mi awans w postaci zmiany stanowiska pracy z rozszerzonym wachlarzem obowiązków za niższe wynagrodzenie, nie godzę się na to a mimo tego otrzymuję umowę zmieniającą. Czy to jest zgodne z prawem pracy?

Na podstawie podanych przez Pana informacji nie jestem w stanie jednoznacznie ocenić, czy otrzymał Pan, na piśmie oświadczenie pracodawcy o zmianie dotychczasowych warunków pracy i płacy – wypowiedzenie zmieniające. Ewidentnie jednak doszło bowiem w opisanej sytuacji do pogorszenia Pana warunków pracy i płacy. Obniżono panu wynagrodzenie oraz obciążono dodatkowymi obowiązkami. W tej sytuacji trudno mówić o jakimkolwiek awansie, a dokonane zmiany w treści pana umowy o prace powinny zostać wprowadzone na podstawie oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu Panu dotychczasowych warunków pracy i płacy.  Zmiana zaś dotychczasowych warunków pracy i płacy pracownika, do swej skuteczności powinna zostać dokonana zgodnie z przepisami prawa pracy.

 

 

Pracodawca mając zamiar dokonania zmiany warunków pracy i płacy pracownika powinien wypowiedzieć dotychczasowe warunki jego zatrudnienia i zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikowi na piśmie. Wypowiedzenie dokonywane jest obowiązkowo na piśmie w którym pracodawca powinien oznaczyć jego termin. Jeśli pracownik w okresie wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie przyjmie zaproponowanych przez pracodawcę zmian w tym zakresie, to umowa o pracę z upływem oznaczonego w tymże wypowiedzeniu terminu ulegnie rozwiązaniu. Pracownik który nie złożył stosownego oświadczenia będzie uznany za pracownika który wyraził zgodę na zmianę warunków pracy i płacy.

 

 

W wypowiedzeniu zmieniającym warunki płacy i pracy pracodawca powinien zamieścić pouczenie o skutkach złożenia i niezłożenia oświadczenia woli przez pracownika o których mowa w zdaniu poprzednim. Brak takiego pouczenia w treści wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy i pracy powoduje, że pracownik do końca wyznaczonego okresu wypowiedzenia może złożyć oświadczenie o odmowie ich przyjęcia. W przypadku zaś zamieszczenia rzeczonego pouczenia, termin na złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy i płacy mija pracownikowi już z upływem połowy okresu wypowiedzenia oznaczonego w wypowiedzeniu przez pracodawcę (art. 42 Kodeksu pracy).

 

 

Odnosząc te uwagi do Pana sytuacji to jest Pan uprawniony do odmowy przyjęcia zaproponowanych Panu nowych warunków pracy i płacy. Pracodawca nie może Pana zmusić do ich akceptacji, a więc przyjęcia zmienionej na Pana niekorzyść umowy o pracę. Jeśli zaś zmiany Pana warunków płacy i pracy zostały dokonane z pominięciem powyżej opisanej procedury, a to pracodawca nie złożył Panu na piśmie wypowiedzenia zmieniającego dotychczasowe warunki płacy i pracy z oznaczonym terminem na ich przyjęcie oraz nie pouczył Pana o skutkach braku złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź o skutkach odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków, to może Pan domagać się przez Sądem Pracy uznania bezskuteczności dokonanego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy.

 

 

W Pana położeniu uchybienie wskazanym wymaganiom przez pracodawcę, nazywane wypowiedzeniem dokonanym z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu warunków pracy lub płacy, przyznaje Panu roszczenie o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia warunków pracy i płacy albo o odszkodowanie. Do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się bowiem odpowiednio przepisy o wypowiadaniu umów o pracę i sąd dokonuje na zasadach ogólnych oceny czy wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy było uzasadnione oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie skuteczne. Przypuszczam, że w Pana sytuacji procedura opisana powyżej prawdopodobnie nie została zachowana ( przynajmniej z Pana wypowiedzi fakt ten nie wynika wprost) i z tego powodu jest możliwym uznanie zmienionych warunków pracy i płacy za bezskuteczne.

 

 

Co istotne z Pańskiego punktu widzenia w sprawie o uznanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy za bezskuteczne ( przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach ) nie jest istotne, czy odmówił Pan przyjęcia, czy też przyjął Pan zaproponowane warunki zatrudnienia (Tak stwierdził SN w wyroku z dnia 01.02.2000 roku, sygn. akt I PKN 515/99).

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

Podstawa prawna: art. 42 Kodeksu pracy

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2013-12-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie zmieniające, kodeks pracy, zmiana warunków pracy i płacy, oświadczenie pracodawcy, nowe warunki pracy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.