Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Pracodawca nie może portącić swojej należności z wynagrodzeniem za pracę pracownika

Jestem przedsiębiorcą i zatrudniam pracownika, który otrzymał za kilka miesięcy należnego mu wynagrodzenia. Sprawa była sporna, trafiła do sądu i została zawarta ugoda sądowa. Mam jednak problem, bo pracownik ma mi do spłaty znaczną kwotę. Czy mogę potrącić swoje należności z zaległą wypłatą temu pracownikowi? Jeżeli wypłacimy zaległe wynagrodzenie pewnie swoich pieniędzy nigdy nie zobaczę.

Wynagrodzenie pracownika podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Przede wszystkim zgodnie z treścią art. 87 k.p. (kodeksu pracy) pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Jak wynika z treści przepisu art. 87 § 1 k.p., z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 4. kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kp.

Kodeks pracy nie tylko nie przewiduje możliwości innych potrąceń, ale nawet ww. potracenia są ograniczone w wysokości dokonywanych potrąceń.

Powyższa zasada przewiduje jeden wyjątek określony w art. 91 § 1 Kp, zgodnie z którym, należności inne niż wymienione w art. 87 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Tu jednak także nawet w razie wyraźnej pisemnej zgody pracownika, nie można dokonać potrącenia kwoty wyższej niż kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1. minimalnego wynagrodzenia za pracę - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
2. 80 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1.

Reasumując, w naszej ocenie należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie zgodnie z zawartą ugodą sądową, chyba że pracownik na piśmie wyraźnie zgodzi się na dokonanie potrącenia w granicach określonych w art. 91 § 1 k.p.

 

Jarosław Olejarz
Radca prawny

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2013-04-08
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: pracownik, pracodawca, wynagrodzenie za pracę, potrącenie, ochrona wynagrodzenia, porady prawne, pomoc prawna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.