Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Osoba zarejestrowana jako bezrobotna nie może wykonywać innej pracy zarobkowej

Za kilka dni kończy mi się umowa o pracę. Chciałabym się zarejestrować w Urzędzie Pracy jako bezrobotna i uzyskać prawo do zasiłku. Mam jednak podpisanych kilka umów zleceń, z których od dłuższego czasu nie mam żadnych dochodów(i nie zamierzam mieć w czasie pobierania zasiłku). Czy w związku z tym mam prawo do uzyskania statusu bezrobotnej z prawem do zasiłku, czy najpierw muszę rozwiązać te umowy?

Zasiłek dla osób bezrobotnych przysługuje osobie, która posiada status bezrobotnego a nadto spełnia wymogi określone w art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W myśl art. 2 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy za osobę bezrobotną uważa się  osobę, która m. in. jest niezatrudniona i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej. Jako inną pracę zarobkową ustawodawca uznał wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych. Tylko taka osoba, która uznana zostanie za osobę bezrobotną może po spełnieniu innych wymogów (m. in. co do wymaganego stażu zatrudnienia) uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Mając powyższe na uwadze, w naszej ocenie posiadanie zawartych umów zlecenia stanowi wykonywanie innej pracy zarobkowej, co w konsekwencji uniemożliwia uzyskanie statusu osoby bezrobotnej, a tym samym nie może taka osoba starać się o przyannie zasiłku dla osób bezrobotnych.   

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2013-02-21
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne, Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: bezrobotny, zasiłek, osoba bezrobotna, status bezrobotnego, porady prawne, pomoc prawna, wykonywanie pracy, umowa cywilnoprawna, działalność zarobkowa
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.