Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wysokość odszkodowania w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Czy w przypadku uznania za bezskuteczne przez sąd wypowiedzenie zmieniającego warunki pracy i płacy należy się wyrównanie za cały okres pracy na zmniejszonym wynagrodzeniu? Sąd I instancji uznał, że wypowiedzenie jest bezskuteczne i sąd II instancji oddalił apelacje pozwanego zakładu pracy. Jednocześnie informuję, że nie pozostawałam bez pracy tylko cały okres 9 miesięcy pracowałam w tym zakładzie na innym stanowisku niż poprzednio, ze zmniejszonym wynagrodzeniem. Czytałam komentarz Nycza, który stwierdził (dał przykład), że pracownik przez okres 1 roku po wypowiedzeniu zmieniającym z pełnego etatu zatrudnienia na pół etatu po przywróceniu poprzednich warunków pracy i płacy powinien otrzymać wyrównanie za cały okres wynagrodzenia tak jakby pracował na cały etat. Podobnie jest w mojej sytuacji. Przyjęłam nowe warunki pracy i płacy czyli nie pozostawałam bez pracy o czym mówi art. 47 k.c. ale jednocześnie zwróciłam się do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia zmieniającego za bezskuteczne. Sąd uznał, iż rzeczywiście nie było żadnych podstaw do zmiany stanowiska i przywrócił mnie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy. Proszę o wyjaśnienie czy może mieć w tym przypadku zastosowanie art. 300 k.p. w związku z art.471 k.c. tj. całkowitego wyrównania powstałej szkody (taką interpretację przedstawił Nycz - opracowujący komentarze do Kodeksu pracy).

Wysokość odszkodowania w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Zgodnie z art. 47 kodeksu pracy (k.p.) pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego. 
  
Przepisy kodeksu pracy mają za zadanie ochronę pracownika jako słabszej strony stosunku pracy. Z przepisu tego jednak wynika obowiązek odszkodowawczy zakładu pracy, który jest ograniczony do wysokości określonej w tym przepisie. Wynagrodzenie za cały okres przysługuje jedynie pracownikom wymienionym w tym przepisie. Nie jest zatem możliwe domaganie się odszkodowania za cały okres, w którym zatrudniona była Pani na stanowisku ze zmienionymi warunkami pracy i płacy. Podobne stanowisko w takiej sprawie zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 kwietnia 1977 roku (sygn. akt I PZP 3/77) - zakład pracy obowiązany jest zatrudnić pracownika, któremu wypowiedziano umowę o pracę (warunki pracy i płacy) w sposób niezgodny z prawem lub nieuzasadniony, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia lub o przywróceniu pracownika do pracy. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przez okres nie dłuższy niż określony w art. 47 § 1 k.p. (obecnie art. 47 k.p. – przypis autora); przepis art. 81 k.p. w przypadku takim nie ma zastosowania.
  
Naszym zdaniem zatem nie przysługuje Pani roszczenie w stosunku do pracodawcy, które przekracza obowiązek odszkodowawczy określony w art. 47 k.p. Trudno zgodzić się z wykładnią rozszerzającą, która pozwalałaby na zastosowanie odmiennego rozumienia, a także na stosowanie w tym przypadku odpowiedzialności cywilnoprawnej pracodawcy. Wynagrodzenie określone w art. 47 k.p. wyczerpuje w pełni roszczenia pracownika związane z okresem pozostawania bez pracy (także w przypadku zmiany warunków pracy i płacy) w stosunku do pracodawcy. Kodeks pracy reguluje taką sytuację całościowo, tym samym należy uznać, że nie pozwala to na stosowanie przepisów prawa cywilnego poprzez zastosowanie art. 300 k.p., gdyż prawo cywilne może być stosowane jedynie do kwestii nieunormowanych w kodeksie pracy (podobnie stanowisko Sądu Apelacyjnego w wyroku z dnia 27 maja 1998 roku, sygn. akt III APa 29/98).
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-06-03
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: odszkodowanie, szkoda, wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie zmieniające
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.