Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Pracownik może być zatrudniony w czasie urlopu wychowawczego

Jestem zatrudniona w dwóch firmach, na połowę etatu w każdej z nich. Spółki te są powiązane a ja w zasadzie wykonuję jedną i tą samą pracę. Niedawno urodziłam i jestem teraz na urlopie macierzyńskim. Wiem, ze kodeks zamiast urlopu wychowawczego umożliwia powrót do pracy na pół etatu. Co zrobić jeżeli ja posiadam dwa razy po pół etatu? Pracodawca wie, że do pracy wracam, ale nie mówiłam jeszcze, że chciałam wrócić na mniejszą ilość godzin. Nie wiem jak sprawa się przedstawia według prawa w moim przypadku, jaki złożyć wniosek i czy jest możliwe takie rozwiązanie?

Zgodnie z treścią art. 186[7] § 1 k.p (kodeksu pracy), pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Przepis ten umożliwia pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego podjęcie samodzielnej decyzji o obniżeniu wymiaru czasu pracy zamiast skorzystania z uprawnienia do urlopu wychowawczego. Wniosek pracownika w tym przedmiocie jest wiążący dla pracodawcy, który musi go uwzględnić. Wniosek taki składa się na piśmie, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

 

 

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z pewnego rodzaju obejściem przepisów prawa pracy. Zatrudniony pracownik faktycznie wykonuje pracę na całym etacie, choć z formalnego punktu widzenia ma dwa stosunki pracy, po ½ części etatu każdy. Najprościej w opisanej sytuacji byłoby za porozumieniem stron rozwiązać jeden z tych stosunków zatrudniania, wówczas mogła by Pani pracować tylko na rzecz jednego pracodawcy na ½ etatu. Wiąże się to jednak z tą niedogodnością, że uprawnienie do obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 186[7] § 1 k.p. jest na tyle elastyczne, że pracownik może w każdej chwili złożyć pracodawcy oświadczenie, że nie chce już korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy i wrócić do pełnego etatu. W razie rozwiązania jednej z tych umów prawo takie nie będzie Pani przysługiwało i to od decyzji pracodawcy będzie zależeć czy zostanie zawarty ponowny stosunek pracy, a także na jakich zasadach.

 

 

Z tego też powodu najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby złożyła Pani u jednego z tych pracodawców wniosek o urlop wychowawczy. W takim przypadku nadal będzie Pani zatrudniona u jednego z pracodawców, gdzie będzie świadczyć Pani pracę na ½ etatu, a u drugiego będzie miała pani urlop wychowawczy. Przepis art. 186[2] § 1 k.p. dopuszcza możliwość pracy w trakcie urlopu wychowawczego. Zgodnie z tym przepisem, w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jedynie w razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa wówczas pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. W doktrynie przyjmuje się, że jedynie praca na pełny etat u obecnego lub innego pracodawcy świadczy o zaprzestaniu sprawowania opieki. W przypadku gdy praca ta wykonywana jest jedynie na część etatu, a z okoliczności wynika, że pracownik nadal sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem, to nie zachodzi okoliczność trwałego zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 

 

Reasumując, w naszej ocenie powinna Pani u jednego z pracodawców złożyć wniosek o urlop wychowawczy, pozostawając zatrudniona u drugiego z pracodawców na ½ części etatu.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-08-24
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: urlop wychowawczy, obniżenie wymaru czasu pracy, uprawnienia pracownika, macieżyństwo, rozwiązanie umowy, porozumienie stron
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.