Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Świadczenie chorobowe w okresie ciąży

W dniu 20 lutego 2012 r. urodziłam martwe dziecko, po tym zdarzeniu przebywałam na przysługujących mi skróconym urlopie macierzyńskim w wymiarze 8 tygodni. Od razu po zakończonym urlopie macierzyńskim przebywałam na zwolnieniu lekarskim do połowy b. roku. Podczas tego zwolnienia lekarskiego zaszłam w ciążę i obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim z kodem B-ciąża. Czy przez cały okres ciąży przysługuje mi świadczenie pieniężne?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej ustawa ś.p.u.s.), zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy  - nie dłużej niż przez 270 dni. Od 1 stycznia 2009 r. również ubezpieczone, których niezdolność do pracy przypada na okres ciąży mają prawo do zasiłku chorobowego przez okres do 270 dni. W celu prawidłowego ustalenia długości okresu zasiłkowego ustawodawca w przypadku niezdolności do pracy przypadających w okresie ciąży wprowadził obowiązek wpisywania w zaświadczeniach lekarskich kodu literowego B, a w przypadku gruźlicy kodu literowego D. Wydłużenie okresu zasiłkowego nastąpiło w związku z przystąpieniem Polski do Konwencji MOP Nr 102 dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego (Dz. U. z 2005 r. Nr 93, poz. 775), która w art. 18 gwarantuje co najmniej 26 tygodniowy okres udzielania świadczeń w razie choroby. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży, która wystąpi po niezdolności do pracy wynikającej z innych przyczyn okresy tych niezdolności zlicza się i prawo do zasiłku powinno przysługiwać przez łączny okres trwający do 270 dni.

 

Ustawa określa ponadto, iż zasiłek chorobowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

 • za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • za okres pierwszych pięciu dni, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (fakt ten jest stwierdzony przez lekarza kodem "C" w zaświadczeniu lekarskim),
 • za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku sfałszowania zaświadczenia lekarskiego albo wykonywania w czasie zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej albo wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.

 

Reasumując, jeżeli posiada Pani tytuł ubezpieczenia i nie zachodzą ww. przesłanki do ustalenia, że nie przysługuje Pani zasiłek chorobowy, to w naszej ocenie przysługuje Pani zasiłek chorobowy. Jednakże maksymalny okres zasiłku chorobowego to  w przypadku ciąży 270 dni. Z punktu widzenia prawnego nie ma znaczenia, czy świadczenie to za cały okres przysługuje w tym wymiarze, czy też podstawa do świadczenia uległa zmianie. Po okresie 270 dni może Pani ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Wydłużenie okresu zasiłkowego ze 180 dni do 270 dni, w przypadku pobierania zasiłku przez kobiety będące w ciąży, miało spowodować, że nie będzie potrzeby aby musiały występować one o świadczenia rehabilitacyjne.

 

 

Jednakże nowelizacja nie objęła przypadków, gdy podstawa pobierania zasiłku chorobowego ulega zmianie w trakcie jego pobierania. Nie mniej jednak po okresie 270 dni pobierania świadczenia winna Pani wystąpić do ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, z czym nie powinno być problemu.  

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny    

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-08-05
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Opieka społeczna, Sprawy rodzinne, Praca
Słowa kluczowe: zasiłek chorobowy, ciąża, okres zasiłkowy, ubezpieczenie, czas pobierania zasiłku chorobowego, zus
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.