Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Nienaleznie wypłacona zaliczka alimentacyjna

Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: zaliczka

Mój obecny mąż - w związku z niepłaceniem alimentów na swoje dzieci w okresie 2000-2003 ma sprawę u Komornika. Od 2006 r. regularnie, co miesiąc na konto komornika wpłaca kwoty wyższe niż należne, żeby na bieżąco pokrywać bieżące alimenty oraz częściowo zaległe. Mimo tego od 2005 r. wierzycielka dostawała zaliczkę alimentacyjną. W chwili obecnej, mimo że mąż wpłaca nadal kwoty rat alimentacyjnych, wyższe niż należne, komornik zwrócił się do niego z wezwaniem, że w terminie do 7 dni - ma wpłacić na konto wierzycielki kwotę 1200 + odsetki tytułem zaległych alimentów. Czy w tej sytuacji, mogę wnieść do sądu sprawę o podejrzenie popełnienia przestępstwa, ponieważ musiała ona złożyć nieprawdziwe oświadczenia, zatajając fakt otrzymywania alimentów - zaliczka alimentacyjna przysługuje do wysokości alimentów jedynie w przypadku całkowicie bezskutecznej egzekucji od dłużnika, a nie w sytuacji, gdy otrzymywała ona od komornika alimenty w pełnej wysokości i na dodatek otrzymując zaliczkę alimentacyjną. Czy powinnam też zwrócić się do MOPS-u o wyjaśnienie całej sytuacji?

Po pierwsze jak najbardziej Pani mąż powinien skierować do MOPS-u pismo, w którym po pierwsze powinien wskazać na fakt skutecznie prowadzonej egzekucji należności alimentacyjnej przez komornika. Do pisma należy załączyć kserokopię dowodów wpłat lub przekazanych kwot na rachunek kancelarii komorniczej, lub ewentualnie także wpłaconych do rąk wierzyciela z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie przyznania zaliczki alimentacyjnej i jednoczesne uznanie pobranych świadczeń za nienależne. Podstawą prawną jest art. 10a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, zgodnie z którym, organ właściwy wierzyciela może bez zgody strony zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do zaliczki, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do zaliczki albo osoba nienależnie pobrała zaliczkę.Jeżeli MOPS stwierdzi, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa powinien sam zawiadomić prokuraturę o takim zdarzeniu. Jednak jeżeli z jakiegoś powodu by to nie nastąpiło, Pani mąż sam może złożyć takie zawiadomienie w prokuraturze rejonowej. Należy zauważyć, że Pani mąż w tym przypadku jest pokrzywdzonym, gdyż z jednej strony wpłaca należności alimentacyjne a z drugiej jego zadłużenie z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wzrasta.

Jeżeli chodzi o komornika, to mąż powinien złożyć skargę na czynności komornika sądowego. Zgodnie z art. 767 § 1 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego), na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego przy którym działa komornik. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-10-29
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: zaliczka
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.