Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Oszustwo komisu a możliwość rejestracji pojazdu zakupionego w komisie

Zakupiłam poprzez auto-komis auto, zaciągając częściowo na nie kredyt. Do dnia dzisiejszego auto nie posiada sztywnego dowodu rejestracyjnego ponieważ osoba sprzedająca auto nie otrzymała od komisu kredytowanej kwoty (część kwoty dostała w gotówce do ręki ode mnie) i z tego też powodu zablokowała mi prawo do rejestracji. Komis na dzień przestał istnieć. Sprawa jest w prokuraturze (jeden ze współwłaścicieli ma postawiony zarzut z art.286 § 1 Kk). Posiadam fakturę zakupu pojazdu, oświadczenie osoby od której pojazd został zakupiony na kwotę wpłaconą jej gotówką oraz potwierdzenie przelewu z banku na konto komisu i dalej nic nie mogę zrobić bo poprzedni właściciel nie wyraził zgody na rejestrację. Czy wydział komunikacji może odmawiać rejestracji z powodu oszustwa komisu wobec komisanta?

Moim zdaniem pojazd po przedstawieniu odpowiednich dokumentów do Wydziału Komunikacji powinien zostać zarejestrowany. Zgodnie z wyrokiem z dnia 2005.12.09 Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt I OSK 234/05, w sprawie dotyczącej rejestracji pojazdu zarówno organy administracji publicznej jak i sąd administracyjny nie mogą zajmować się oceną istnienia dobrej wiary jednej ze stron umowy zawieranej w przekonaniu, że jest ona czynnością przenoszącą jego własność, gdyż te sprawy należą do właściwości sądu powszechnego.To sprzedający zawarł z komisantem umowę komisu, określoną w art. 765 Kc (Kodeksu cywilnego), zgodnie z którym, przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Tym samym to komitent ponosi ryzyko związane ze sprzedażą pojazdu przez komisanta i tym samym ryzyko przekazania zapłaconej ceny przez kupującego pojazd. Niewątpliwie zatem doszło do umowy kupna sprzedaży pojazdu, gdyż z jednej strony otrzymała Pani fakturę oraz pojazd został Pani wydany, z drugiej strony uiściła Pani cenę nabycia (gotówką i częściowo poprzez zaciągnięcie kredytu, który został wypłacony do rąk komisanta). Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.01.2006, sygn. akt VI SA/Wa 1868/05, z istoty umowy komisu, która jest umową konsensualną, wzajemną i odpłatną, wynika, iż dochodzi do skutku już w momencie złożenia zgodnych oświadczeń woli. Nie ma też wymogu zawarcia tej umowy na piśmie, a zatem do dokonania rejestracji pojazdu nie jest wymagane dołączenie umowy komisu zawartej w formie pisemnej. Ponadto stroną umowy jest komisant a nie komitent (czyli zbywca pojazdu), nie jest zatem potrzebna żadna jego zgoda na rejestrację pojazdu. Pojazd nie stanowi w tym przypadku mienia pochodzącego z przestępstwa, został nabyty legalnie i dla rejestracji pojazdu jest prawnie obojętne, czy komisant wydał komitentowi pieniądze czy nie.

Reasumując jeżeli złoży Pani wniosek o rejestrację przedstawiając wszelkie wymagane dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, to pojazd powinien zostać zarejestrowany. Jeżeli zostanie wydana decyzja odmowna to przysługuje Pani odwołanie od tej decyzji do organu nadrzędnego.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-10-18
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: rejestracja pojazdów, rejestracja pojazdu
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.