Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Eksmisja z mieszkania służbowego i nowy przydział lokalu mieszkalnego

Jestem żołnierzem zawodowym po rozwodzie. Posiadam mieszkanie służbowe na czas służby, którego nie można wykupić. Obecnie w mieszkaniu tym przebywa moja była żona wraz z dziećmi. Ja po przeniesieniu służbowym jestem oddalony o 230 km od tego miejsca i z ww. lokalu nie korzystam. Po wymianie wielu pism z Agencją Mieszkaniową, dano mi do zrozumienia że zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, muszę płacić za ten lokal, pomimo że mnie tam nie ma. Powoływałem się na zapisy, które mówią, że opłaty za lokal zgodnie ponoszą osoby dorosłe przebywające w nim. A ja tam nie przebywam. Nic to nie dało. Mógłbym płacić za ten lokal gdyby było mnie stać. A niestety tak nie jest. Mam wysokie alimenty zasądzone przez sąd i dodatkowo ponoszę opłaty za wynajem mieszkania w obecnym miejscu zamieszkania, gdzie służę dalej po przeniesieniu służbowym z poprzedniego miejsca pracy. Nie mogę się nawet starać o przydział lokalu służbowego tutaj, ponieważ ciąży na mnie poprzedni. A mogę go zdać tylko wtedy, jeśli będzie wolny od osób i rzeczy. Nie widzę sposobu na to, żeby niejako zmusić moją byłą żonę do opuszczenia tego lokalu. W ostatnim piśmie, jakie otrzymałem od Agencji, zasugerowano mi, że mogę wystąpić o eksmisję, jeśli przydział lokalu odbył się przed utratą mocy Art. 28 wspomnianej ustawy. Niestety zapis ten obowiązywał do 30 czerwca 2004 roku, a ja lokal służbowy otrzymałem w 2005 roku. Na chwilę obecną otrzymałem wezwanie do zapłaty w wysokości 8 tys. zł. zaległości za ten lokal. Była małżonka nie reguluje żadnych płatności w związku z tą kwaterą. Naprawdę nie wiem już co mam zrobić, żeby całą tę sytuację w sensowny sposób rozwiązać.

Kwestie przydziału i zwolnienia lokali mieszkalnych przez żołnierzy, regulują przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (dalej ustawa). W myśl art. 41 ust. 1 pkt. 3 ustawy, żołnierz służby stałej i osoby wspólnie z nim zamieszkujące są obowiązani przekazać do dyspozycji Agencji lokal mieszkalny, jeżeli żołnierz otrzymał decyzję o prawie zamieszkiwania w kolejnym lokalu mieszkalnym. Podstawą do wydania kolejnego lokalu jest treść art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy dla garnizonu, w którym żołnierza służby stałej wyznaczono na stanowisko służbowe lub w którym zajmuje takie stanowisko, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, wydaje decyzję o prawie zamieszkiwania na czas pełnienia obowiązków na tym stanowisku w lokalu mieszkalnym, w miejscowości, w której żołnierz został wyznaczony na stanowisko służbowe lub zajmuje takie stanowisko albo w miejscowości pobliskiej. Zatem w przypadku otrzymania decyzji o prawie zamieszkiwania w kolejnym lokalu, poprzedni lokal należy zdać. Zgodnie z art. 37a ustawy osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego są obowiązane do jego opróżnienia, uiszczenia opłaty za używanie lokalu i opłat pośrednich oraz zapłaty odszkodowania w wysokości 200 % wartości należnych opłat za używanie lokalu za każdy rozpoczęty miesiąc jego zajmowania. W przypadku, takim dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz wysokości należnych opłat i odszkodowań. Ponadto przymusowego przekwaterowania lub wykwaterowania z lokali mieszkalnych pozostających w zasobach Agencji dokonuje organ egzekucyjny, na wniosek dyrektora oddziału regionalnego Agencji, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do przymusowego wykwaterowania kobiety w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałego, emeryta i rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, nie stosuje się trybu wykwaterowania. W tym przypadku dyrektor oddziału regionalnego Agencji występuje do sądu z pozwem o nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego, orzeczenie o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, o wezwanie do udziału w procesie gminy oraz określenie odszkodowania.Z przepisów tych zatem jasno wynika, że obowiązek wykwaterowania nie ciąży na Panu a na dyrektorze Agencji. Można trywialnie powiedzieć, że jest to jego problem a nie Pana. Pan powinien starać się o realizację swojego prawa do otrzymania lokalu, a dyrektor Agencji powinien zająć się sprawą wykwaterowania. Żonie wraz z małoletnim dzieckiem Gmina zobowiązana będzie na mocy wyroku sądowego zapewnić lokal socjalny. Od powstałych zaległości powinien się Pan odwołać powołując na fakty związane z Pana zamieszkiwaniem w innym lokalu (zgodnie z nowym przydziałem służbowym) i jednoczesnym opłacaniem alimentów na rzecz małoletniego dziecka. Pismo powinien Pan skierować bezpośrednio do dyrektora Agencji, na którym z mocy ustawy ciążą obowiązki w zakresie zapewnienia mieszkań służbowych dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP jest ustawą szczególną w stosunku do ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, stąd w zakresie w jakim uregulowane jest opróżnienie lokalu należy stosować przepisy ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (art. 2 ust. 2 ustawy o najmie lokali). Nie ma zatem Pan możliwości wnieść o eksmisję, gdyż to dyrektor Agencji wydaje w tej sprawie decyzję.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-05-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: zamieszkanie, mieszkanie komunalne, mieszkanie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.