Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Dobra reputacja w ustawie o transporcie drogowym

Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: transport drogowy

Jeżeli jestem karany za przestępstwo tj. przyjęcie korzyści majątkowej, podczas pełnienia funkcji jako funkcjonariusz publiczny (karą pozbawianie wolności w zawieszeniu) - czy będę mógł prowadzić działalność w zakresie wykonywania transportu drogowego osób- taxi osobowe. Mianowicie czy będę spełniał wymóg dobrej reputacji art.5 ust.3 pkt.1 Ustawy o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001 roku (Dz. U. nr 125 poz. 1371 z późn. zm.). Czy urząd miasta może uznać, że przestępstwo przyjęcia korzyści majątkowej podczas pracy jako funkcjonariusz publiczny, jest przestępstwem przeciwko przepisom dotyczącym wykonywania zawodu?

Zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, przedsiębiorcy udziela się licencji, z zastrzeżeniem art. 6 (licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką), jeżeli członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji; wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu.Przestępstwo przyjęcia korzyści majątkowej, osobistej lub jej obietnicy, w związku z pełnieniem funkcji publicznej (art. 228 kk), jest przestępstwem umyślnym, w którym przedmiot ochrony stanowi działalność instytucji państwowych i samorządowych. W katalogu przestępstw umyślnych, o którym mowa w art. 5 ust. 3a ustawy o transporcie drogowym, przestępstwo zaliczone do tej kategorii nie zostało uwzględnione. Przestępstwo to także nie jest zaliczone do innych przestępstw okręconych w przepisach dotyczących wykonywania zawodu (tutaj będą przestępstwa określone w przepisach ustaw szczególnych, które określają zasady wykonywania określonych zawodów). Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, nie przewiduje w tym zakresie odrębnych przepisów karnych. Katalog przestępstw określonych w ustawie nie może podlegać dowolnej interpretacji urzędników, gdyż ograniczenia te wpływają na konstytucyjne prawa i obowiązki obywatela, które mogą być ograniczane jedynie ustawowo. Skoro ustawodawca określił że wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony w sytuacji określonej w ustawie, wprowadzając katalog zamknięty, inne przestępstwa umyślne nie mogą być brane pod uwagę. Wynika to między innymi z zasady racjonalnego prawodawcy, który jeżeli miałby zamiar bardziej ograniczyć dostępność wydawania licencji w przypadkach innych przestępstw umyślnych, wprowadziłby katalog otwarty (wpisując np. słowo: w szczególności), lub wymieniłby także inne kategorie przestępstw. Naszym zdaniem w Pana przypadku nie zachodzi ustawowo określony brak spełnionego wymogu dobrej reputacji.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-05-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: transport drogowy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.