Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Obowiązek zapłaty drugiego ubezpieczenia OC za samochód

Kupiłem samochód używany i zawarłem nową umowę obowiązkowego ubezpieczenia z innym ubezpieczycielem niż poprzedni właściciel samochodu. Nie wiedząc, że powinienem zgłosić do dotychczasowego ubezpieczyciela zawarcie nowej umowy i zerwanie starej nie zrobiłem tego i teraz dotychczasowy ubezpieczyciel mimo, ze okres umowy wygasł upomina się o składkę. Czy mogą upominać się o składkę przecież sprzedający zgłosił sprzedaż i rezygnację z ubezpieczenia, a ja zawarłem kolejną umowę.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku, o ubezpieczeniach obowiązkowych, w przypadku zbycia pojazdu, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia również przechodzą automatycznie na nabywcę. Zasadą jest przy tym jednak, że umowa ubezpieczenia trwa nadal do końca okresu, na który została zawarta, chyba że zostanie wypowiedziana w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu. Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. nowelizacja wyżej wymienionej ustawy wprowadziła także zasadę, że umowa ubezpieczenia OC, która przeszła ze zbywcy na nabywcę pojazdu ulega automatycznemu wznowieniu na okres kolejnych 12 miesięcy, jeśli zachowane są warunki przewidziane w art. 28 ustawy:

 1. posiadacz pojazdu nie wypowiedział umowy najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia,
 2. została w całości opłacona składka.

Niestety nie można uniknąć obowiązku zapłaty składki. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych nieopłacenie w terminie raty składki nie może doprowadzić do zerwania umowy. Jeśli klient nie opłaci drugiej raty składki, ubezpieczyciel będzie nadal świadczył ochronę, zachowując roszczenie o zaległą płatność. Jeżeli chodzi o automatyczne wznowienie umowy, w praktyce okres odpowiedzialności ubezpieczyciela zawsze rozpoczyna się przed terminem wyznaczonym do zapłaty składki. Np. okres ubezpieczenia trwa dajmy na to od 1 stycznia, a klient 7 stycznia dostaje wezwanie do opłacenia składki z terminem wyznaczonym na 22 stycznia. W grę wejdzie wtedy uregulowanie art. 814 § 2 k.c., który przewiduje, że rozwiązanie umowy w takim przypadku wymaga aktywności ubezpieczyciela w postaci odstąpienia od umowy z jednoczesnym powiadomieniem ubezpieczającego. Należy założyć, że żaden ubezpieczyciel jednak w ten sposób nie postąpi i będzie udzielał dalszej ochrony, jednocześnie wzywając do zapłaty zaległej składki.

Można rozwiązać taką umowę (drugą ubezpieczenia OC) za porozumieniem stron. Konieczne jest jednak przy tym, aby ze strony zakładu ubezpieczeń istniała wola rozwiązania umowy ubezpieczenia, gdyż ubezpieczyciel nie jest bowiem związany wnioskiem klienta.
W praktyce w przypadku rozwiązywania takiej umowy ubezpieczenia wskazane jest aby:

 1. klient przedstawił dowód, że posiada ważną umowę ubezpieczenia OC w innym zakładzie ubezpieczeń
 2. zakład ubezpieczeń zawarł z klientem porozumienie wyraźne porozumienie dotyczące rozwiązania umowy ubezpieczenia OC,
 3. klient zwrócił zakładowi ubezpieczeń wystawiony przezeń dokument ubezpieczenia

Zakład ubezpieczeń powinien także zwrócić klientowi składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Wprawdzie ustawa nie przewiduje wyraźnie zwrotu składki w takim przypadku, jednakże wynika to z ogólnej reguły wskazanej w art. 813 § 1 k.c.– składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-01-30
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo administracyjne, Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.