Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Obowiazek meldunkowy - wymeldowanie współwłaściciela mieszkania

Moja mama przed rokiem musiała opuścić mieszkanie (współwłaściciele mama i ojciec). Po kilku miesiącach została przez niego wymeldowana z miejsca zamieszkania. Gdy w tym miesiącu chciała wyrobić dowód osobisty w UM powiadomiono ją że nie ma stałego meldunku i nie wpiszą w dowodzie miejsca zamieszkania. Czy w obecnej sytuacji jako współwłaściciel mieszkania może się sama zameldować? Zaznaczam, że juz wcześniej pisała pisma do byłego burmistrza o zameldowanie - bez pozytywnej odpowiedzi. W pismach zaznaczała, że nie może przebywać w jednym mieszkaniu z ojcem. Jakie są przepisy w tym względzie - czy można wymeldować współwłaściciela bez jego zgody?

Sprawa zameldowania na pobyt stały czy czasowy jest regulowana przez przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku, o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dalej ustawa). Zgodnie z art. 15 pkt. 1 ustawy - osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia. Obowiązek wymeldowania takiej osoby spoczywa na właścicielu nieruchomości, zarządcy itp. Zgodnie z art. 15 pkt. 2 ustawy - organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

R E K L A M A

Przepisy te dotyczą administracyjnej sfery życia, nie ma znaczenia czy osoba, która zostaje wymeldowana ma tytuł prawny do nieruchomości (np. współwłasność), czy też nie. Podstawowa kwestia w tej sprawie to przebywanie w miejscu stałego lub czasowego pobytu.

Jeżeli zatem osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości (np. współwłasność, umowa najmu) będzie przebywać w mieszkaniu z zamiarem stałego pobytu, powstanie obowiązek zameldowania tej osoby na pobyt stały (ew. czasowy). Art. 10 pkt. 1 ustawy - osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.
Do wniosku o zameldowanie się dołącza się odpowiedni dokument potwierdzający tytuł prawny do przebywania w określonej nieruchomości (akt notarialny stwierdzający prawo własności, odpowiednią umowę itp.).

Reasumując, osoba nie przebywająca w określonym miejscu nie zostanie zameldowana pod takim adresem.

Porady prawne / Pomoc prawna
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-12-07
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne, Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: obowiązek meldunkowy, administracyjne prawo, administracyjne postępowanie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.