Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Obowiazek meldunkowy - wymeldowanie współwłaściciela mieszkania

Moja mama przed rokiem musiała opuścić mieszkanie (współwłaściciele mama i ojciec). Po kilku miesiącach została przez niego wymeldowana z miejsca zamieszkania. Gdy w tym miesiącu chciała wyrobić dowód osobisty w UM powiadomiono ją że nie ma stałego meldunku i nie wpiszą w dowodzie miejsca zamieszkania. Czy w obecnej sytuacji jako współwłaściciel mieszkania może się sama zameldować? Zaznaczam, że juz wcześniej pisała pisma do byłego burmistrza o zameldowanie - bez pozytywnej odpowiedzi. W pismach zaznaczała, że nie może przebywać w jednym mieszkaniu z ojcem. Jakie są przepisy w tym względzie - czy można wymeldować współwłaściciela bez jego zgody?

Sprawa zameldowania na pobyt stały czy czasowy jest regulowana przez przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku, o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dalej ustawa). Zgodnie z art. 15 pkt. 1 ustawy - osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia. Obowiązek wymeldowania takiej osoby spoczywa na właścicielu nieruchomości, zarządcy itp. Zgodnie z art. 15 pkt. 2 ustawy - organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.


Przepisy te dotyczą administracyjnej sfery życia, nie ma znaczenia czy osoba, która zostaje wymeldowana ma tytuł prawny do nieruchomości (np. współwłasność), czy też nie. Podstawowa kwestia w tej sprawie to przebywanie w miejscu stałego lub czasowego pobytu.

Jeżeli zatem osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości (np. współwłasność, umowa najmu) będzie przebywać w mieszkaniu z zamiarem stałego pobytu, powstanie obowiązek zameldowania tej osoby na pobyt stały (ew. czasowy). Art. 10 pkt. 1 ustawy - osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.
Do wniosku o zameldowanie się dołącza się odpowiedni dokument potwierdzający tytuł prawny do przebywania w określonej nieruchomości (akt notarialny stwierdzający prawo własności, odpowiednią umowę itp.).

Reasumując, osoba nie przebywająca w określonym miejscu nie zostanie zameldowana pod takim adresem.

Porady prawne / Pomoc prawna
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-12-07
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne, Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: obowiązek meldunkowy, administracyjne prawo, administracyjne postępowanie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.