Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wymeldowanie osoby w trybie administracyjnym

Małżeństwo z dwójką dzieci zajmuje od wielu lat mieszkanie służbowe. Żona chce się rozwieść. Podjęła już kroki w celu wynajęcia mieszkania, niestety właścicielka nie chce tam meldować nikogo, obawia się dodatkowych opłat, które podwyższyłyby kwotę kosztów wynajmu oraz innych kłopotów. Czy osoba, której przydzielono mieszkanie służbowe może wymeldować innych lokatorów w momencie ich wyprowadzki jeszcze przed rozwodem, czy dopiero po rozwodzie? Co można zrobić w tej sytuacji?

Zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym, co oznacza także, że wymeldowania winna dokonać ta osoba. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
 
Jeżeli osoba sama nie dokona wymeldowania z miejsca stałego zamieszkania, wówczas można dokonać wymeldowania administracyjnego. W takim przypadku organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Przesłanka opuszczenia dotychczasowego, jest spełniona wówczas, gdy opuszczenie to ma charakter trwały i jest dobrowolne. Chodzi tu o sytuację, w której osoba fizyczna nie przebywa w lokalu mieszkalnym, w którym poprzednio miała zorganizowane centrum życiowe, a nieprzebywanie to jest wynikiem woli tej osoby. Zamiar ten ma istotne znaczenie przy ocenie, czy do opuszczenia lokalu rzeczywiście doszło. Przy ustaleniu zamiaru nie można jednak poprzestać tylko na oświadczeniach zainteresowanej osoby. Dla jego oceny istotne znaczenie mieć będzie to, czy okoliczności istniejące w sprawie potwierdzają wolę osoby zainteresowanej, czy też pozostają z nią w sprzeczności. Do okoliczności takich należeć będą między innymi: sposób opuszczenia lokalu, koncentracja interesów życiowych w danym miejscu (przebywanie w nim w sensie fizycznym, praca, nauka), a także obiektywna możliwość realizacji woli przebywania w nim[1].
 
 
Sama administracyjna procedura wymeldowania jest dość czasochłonna i wymaga podjęcia przez organy gminy wielu czynności. W szczególności właściwe organy usiłują ustalić właściwe miejsce zamieszkania osoby, która nie dopełniła obowiązku meldunkowego (dokonując sprawdzeń w odpowiednich bazach danych, w tym osób przebywających w zakładach karnych). Przeprowadzana jest także wizja lokalna w przedmiotowym lokalu mieszkalnym mająca na celu potwierdzenie faktu, iż osoba zameldowana faktycznie nie przebywa pod wskazanym adresem. W przypadku, gdy nie uda się ustalić nowego miejsca zamieszkania aby doręczyć osobie, która ma zostać wymeldowana administracyjnie korespondencji, wówczas powołany jest kurator dla osoby nie znanej z miejsca pobytu. Na koniec całej procedury wydawana jest decyzja administracyjna, w której organ stwierdza wymeldowanie określonej osoby z miejsca zamieszkania. Czas trwania całej procedury to co najmniej kilka miesięcy.
 
 
Reasumując, jeżeli osoba nie chce zostać wymeldowana z miejsca stałego pobytu w trybie administracyjnym, wystarczające jest aby pozostawiła w lokalu mieszkalnym jakąś część należących do niej rzeczy oraz aby od czasu do czasu ponownie przebywała przez kilka dni w miejscu zameldowania. Wówczas nie zostanie spełniona przesłanka związana z wymeldowaniem, tj. zamiar pobytu stałego w innym lokalu i przeniesienie tam swojej życiowej aktywności.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne / Pomoc prawna

 


[1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16.12.2009 roku sygn. akt IV SA/Wr 512/09
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-05-12
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: zameldowanie, obowiązek meldunkowy, wymeldowanie, lokal mieszkalny
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.