Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zmiana umowy spółki w związku ze zmianą PKD2007 nie jest wymagana

Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: spółka kapitałowa

Koszt wniesienia do KRS zmiany umowy spółki. W związku ze zmianami w PKD (z PKD2004 na PKD2007) istnieje konieczność dokonania zmiany umowy, gdyż w aktualnej umowie są wymienione pozycje zgodnie PKD 2004. Czy takiej zmiany można dokonać przy składaniu sprawozdania finansowego za rok 2009?

Przedmiot działalności musi być określony w umowie (statucie) każdej spółki handlowej. Nie ma jednak obowiązku wpisywania w umowie, poza przedmiotem działalności także kod takiej działalności. Najczęściej jednak w umowach takie nr PKD są wpisywane. Sprawa jest prosta jeżeli w umowie spółki nie ma opisanej działalności nr PKD, wówczas nie zachodzi konieczność zmiany umowy spółki (w przypadku spółek kapitałowych w formie aktu notarialnego). Jeżeli jednak umowa zawiera nr PKD, wówczas co do zasady umowa taka winna być zmieniona. Jednakże jak można wnioskować z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1998 roku, sygn. akt III CKN 363/97, zmiana samych kodów PKD nie wymaga wprowadzenia modyfikacji do umowy spółki. Są to bowiem takie postanowienia, które nie muszą być uregulowane w umowie i mogą być rozstrzygnięte poza nią. Sama aktualizacja oznaczeń PKD nie stanowi zmiany przedmiotu działalności spółki, która to wiązałaby się z koniecznością ingerencji w treść jej umowy. Bazując zatem na tym orzeczeniu, można stwierdzić, że nie ma konieczności dokonywania zmiany umowy spółki, choć na pewno warto to zrobić przy najbliższej okazji.
Druga wątpliwość jaka powstaje ze zmianą PKD, to zmiana danych w rejestrach. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku, w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, w okresie od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku sukcesywnie zostanie dokonane przeklasyfikowanie według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej "rejestrem REGON". Rozporządzenie nie określa wprost trybu zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, ograniczając się do stwierdzenia, że rozporządzenie wprowadza się także do stosowania w urzędowych rejestrach.
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku, o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W opisanym przypadku mamy jednak nie do czynienia ze zdarzeniem a ze zmianami z mocy prawa.
Urzędy statystyczne w terminie do dnia 30 września 2009 roku, rozsyłały ankiety aktualizacyjne RG-1 do podmiotów uwzględnionych w systemie REGON. Podmioty zobowiązane były do zweryfikowania danych i potwierdzenia informacji oraz zwrotu ankiety. Urzędy statystyczne po dokonaniu aktualizacji rejestru na podstawie zwróconych ankiet, w terminie do 31 grudnia 2009 roku winny przekazać nowe zaświadczenia o numerze REGON.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku, w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności nakłada na Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązek przekazania Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Finansów i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zaktualizowany zbiór rejestru REGON oraz udostępnić zbiory informatyczne rejestru REGON organom prowadzącym ewidencje działalności gospodarczej o podmiotach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez dany organ. Tym samym, jak wynika z powyższych przepisów, naszym zdaniem winno dojść do aktualizacji informacji PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym z urzędu, bez konieczności składnia wniosków przez podmioty wpisane do rejestru. Za takim stanowiskiem przemawia także to, że przepisy nie przewidują innych obowiązków związanych ze zmianami PKD ani innych przejściowych uregulowań.
 
Reasumując, jeżeli dokonali Państwo zmiany PKD w urzędzie statystycznym, to nie ma konieczności składnia wniosku o zmianę nr PKD2007 w KRS. Co do samej umowy, to także w zasadzie można nie zmieniać jej w zakresie samej zmiany nr PKD, nie mniej jednak warto to zrobić przy najbliższej okazji, aby w przyszłości nie mieć z tym problemów.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-12-21
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.