Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wykup mieszkania komunalnego przez osobę nie będącą najemcą

Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: wykup mieszkania

Czy jest szansa na wykupienie mieszkania komunalnego, jeśli głównym najemcą jest wujek, ale to ja spłacałam zadłużenie i płacę cały czas czynsz. Wujek od 1996 roku nie pracuje i nie zamierza pracować. Wszyscy w kamiennicy już wykupili swoje mieszkania prócz nas i jeszcze jednych sąsiadów. Ja jestem zameldowana u wujka od ok. 1999 roku. Płacę zawsze rachunki na swoje nazwisko i chciałabym wykupić mieszkanie na takich samych warunkach, które miałby wujek.

Co do zasady, mieszkanie komunalne może z odpowiednią bonifikatą sięgającą do 90% wartości nieruchomości wykupić jedynie osoba, która jest najemcą mieszkania komunalnego. Same warunki wykupu mieszkań komunalnych oraz wartości udzielonych bonifikat określa gmina w stosownej uchwale, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, stąd w poszczególnych gminach mogą być odmienne uregulowania w tym zakresie. Zatem sam wniosek o wykup mieszkania musiałby złożyć najemca, a Pan mógłby co najwyżej sfinansować wykup, a następnie już po ustanowieniu odrębnej własności lokalu, ustalić z właścicielem warunki przeniesienia tego mieszkania na Pana. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.  
Możliwe jest także za zgodą gminy, przejęcie umowy najmu i stanie się najemcą. Jednakże w większości przypadków gminy nie wyrażają zgody na cesję umowy najmu. W zakresie regulowania umowy najmu lokalu komunalnego, gminy mają swobodę w ustalaniu kręgu osób, z którymi zawierają taką umowę. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 
Ustawodawca oddał zatem kompetencje do ustalania zasad i kryteriów w wynajmie lokalu samym gminom. Czyli jeżeli gmina nie przewiduje we właściwych uchwałach takiej możliwości jak przystąpienie do umowy najmu lub jej cesja na rzecz innej osoby, to nie ma możliwości zaskarżenia takiej odmowy. Jedyne uprawnienie do wejścia w stosunek najmu, przysługuje na podstawie art. 691 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego). W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego, w stosunek najmu lokalu wstępują z mocy prawa małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (np. konkubent, konkubina). Warunkiem wstąpienia wymienionych osób w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jest aby stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku osób, które z mocy prawa wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, najem wygasa.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-08-25
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.