Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Burmistrz nie może dowolnie ustalać wysokości renty planistycznej

Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: renta planistyczna

Czy Gmina może mi obniżyć wysokość naliczonej renty planistycznej od sprzedanej działki, jeżeli ja sam robiłem do tej działki drogę i odwodnienie tej działki poprzez wykopanie rowów melioracyjnych. Te prace wykonałem po wejściu planu zagospodarowania, czyli po zmianie z rolnej na budowlaną.

Burmistrz nie może dowolnie ustalać wysokości renty planistycznej

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości. Z powyższego przepisu nie wynikają żadne warunki od jakich uzależnia się wysokość ustalonej opłaty, a jedynie przepis wskazuje na górna granicę jaka może być ustalona w przypadku wzrostu wartości nieruchomości związanego ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
W wyroku z dnia 4 lipca 2008 roku, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie sygn. akt II OSK 774/07 stwierdził, że skoro podstawą do ustalenia renty planistycznej jest wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to opłata ta nie może obejmować wzrostu wartości wywołanej innymi okolicznościami, które nie mają żadnego związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, np. nakładami właściciela.
 
Z powyższego wyroku wynika także, że nie powinien on obejmować wzrostu wartości nieruchomości związanego z dokonanymi przez Pana jako właściciela nieruchomości nakładami na nieruchomość. W przedmiotowym przepisie chodzi o obiektywny wzrost wartości nieruchomości związany z przekwalifikowaniem nieruchomości przez uchwalenie lub zmianę planu. Jeżeli została wydana decyzja o ustaleniu renty planistycznej, to zasadniczo jedynym środkiem jaki Panu przysługuje jest odwołanie od tej decyzji, w którym może Pan wskazać na fakt, że wyliczona renta planistyczna nie została oparta na wzroście wartości nieruchomości związanej ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wzrost wartości nieruchomości związany z przekwalifikowaniem nieruchomości przez uchwalenie lub zmianę planu powinien być obiektywny, tzn. ustalony na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego dla konkretnej nieruchomości. Określenie stawek procentowych jest obligatoryjnym elementem uchwały wprowadzającej nowy plan zagospodarowania przestrzennego lub też uchwały zmieniającej już istniejący plan. W tym zakresie to Rada Gminy ustala stawki, które muszą być określone w taki sposób, aby istniała możliwość realizacji ciążącego na wójcie, burmistrzu lub prezydencie obowiązku pobrania jednorazowej opłaty w razie zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Organy gminy, jakim jest wójt, burmistrz lub prezydent w zakresie ustalenia samych stawek związany jest uchwałą Rady gminy, tym samym nie może on swobodnie decydować o ich wysokości.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-05-22
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: renta planistyczna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.