Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Mozna dokonać zamiany wykupionego mieszkania bez obowiazku zwrotu bonifikaty

Mama męża wykupiła w tym roku mieszkanie z miasta na własność. Wraz z mężem jesteśmy właścicielami innego mieszkania. Chcemy zamienić się mieszkaniami, a następnie sprzedać to, które było wykupione z miasta. Czy w tym przypadku będzie trzeba zwrócić miastu udzieloną przez nie bonifikatę? Jaka będzie najbardziej rygorystyczna interpretacja przepisu? Chcemy przy zamianie obydwa mieszkania wycenić jednakowo - tak aby nie było żadnej nadwyżki pieniężnej, wydaje mi się że możemy tak zrobić bo będzie to zamiana między osobami bliskimi (mama -syn i synowa - czyli podatku PCC nie ma). Następnie zamierzamy sprzedać to mieszkanie za wyższą cenę niż ta ustalona przy zamianie.

Co do zasady, przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, przewidują, że jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.
Wprowadzone odstępstwo od powyższej zasady w art. 68 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, stwierdza, że nie ma obowiązku zwrotu bonifikaty, w przypadku:
 1. zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem, że przepis o zwrocie bonifikaty stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.
 2. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
 3. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;
 4. zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;
 5. sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.
Zatem w świetle przepisów dopuszczalna jest zamiana bez obowiązku zwrotu bonifikaty, dokonana na podstawie art. 68 ust. 2 a pkt. 4 ustawy. W opisanym przypadku może jednak budzić kwestię ekwiwalentność dokonanej zamiany. Ustawa co prawda nie opisuje w żaden sposób, że zamiana może zostać dokonana za lokal o określonej wartości.
 
Nie mniej jednak celem udzielonej bonifikaty jest pomoc mieszkańcom, którzy nie są być może w stanie uiścić ceny rynkowej wykupu mieszkania, a nowelizacja wprowadzająca dopuszczalność zbycia tych mieszkań, miała jedynie na celu umożliwienie tym osobom poprawę sytuacji mieszkaniowej i stanowi odstępstwo od ogólnej reguły żądania zwrotu udzielonej bonifikaty w razie zbycia wykupionej nieruchomości. Opisany stan faktyczny, może być zinterpretowany przez organ udzielający bonifikaty, jako pewne obejście przepisów prawa związane ze zbyciem wykupionego z bonifikatą mieszkania, a tym samym może rodzić roszczenie o jej zwrot.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-12-02
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne, lokal komunalny
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.