Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Egzekucja opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień

Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: egzekucja

Izba wytrzeźwień żąda zapłaty za pobyt w 2000 roku. Jaki jest okres przedawnienia i jakie są podstawy prawne? Czy można odmówić zapłaty za ten pobyt, jeśli tak to w jaki sposób?

Art. 42 ust. 5a ustawy z dnia 26 października 1982 roku, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, egzekucja należności za pobyt w izbie wytrzeźwień następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym - co do zasady - można wyróżnić trzy stadia prowadzonego postępowania, tj. stadium poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej, stadium stosowania egzekucji oraz stadium następujące po przeprowadzeniu egzekucji. Należy przy tym zaznaczyć, że nie zawsze postępowanie egzekucyjne przebiega przez wszystkie wymienione stadia. Może ono bowiem zakończyć się na etapie poprzedzającym wszczęcie egzekucji albo też może przebiegać tylko przez dwa pierwsze stadia i zakończyć się wraz z zakończeniem egzekucji administracyjnej.
 
W toku postępowania egzekucyjnego we wszystkich jego fazach zobowiązany może występować z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
 
Zobowiązany może podnosić zarzuty w toku postępowania. Zgodnie z art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku (w opisanym stanie faktycznym będzie to przedawnienie). Opłaty za pobyt w Izbie wytrzeźwień ulegają przedawnieniu w okresie 5 lat, liczonym od końca roku w jakim były wymagalne. Należy jednak zaznaczyć, że przedawnienie ulega zawieszeniu lub przerwaniu, w określonych przez przepisy prawa okolicznościach. Jeżeli jednak okres przedawnienia w opisanym przypadku nie został przerwany lub zawieszony, to opłata ta uległa przedawnieniu i jako przedawniona nie powinna być egzekwowana.
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2006 roku, sygn. akt I OSK 1057/06, jeżeli zarzut przedawnienia nie zostanie zawarty w zarzutach w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, tj. na etapie badania dopuszczalności egzekucji administracyjnej, to nie może on być skutecznie podniesiony w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tym samym winna zatem podnieść Pani zarzut przedawnienia przedmiotowego roszczenia.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-12-02
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: egzekucja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.