Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Służba w obcej armii jest przestępstwem

Przebywam w USA od kilku lat. Mam zieloną kartę, a w tym roku dostałem się do armii USA. Obiecywali mi tam, że będzie mógł po skończeniu szkolenia starać się juz o obywatelstwo i ściągnąć do siebie moją rodzinę. Niestety okazało się, że okłamano mnie. Na chwilę obecną mąż po skończeniu szkolenia ma urlop i chce przylecieć do Polski i pozostać juz w niej - jednym słowem zdezerterować z armii. Co mu za to może grozić w Polsce? Czy w ogóle jakieś konsekwencje są wyciągane?

Co do zasady, prawo krajowe nie przewiduje ekstradycji obywatela polskiego organom ścigania Państwa obcego. Zakaz ten wynika z art. 604 § 1 k.p.k. (kodeksu postępowania karnego) wydanie osoby, która popełniła przestępstwo poza granicami Polski jest niedopuszczalne, jeżeli osoba, której wniosek dotyczy, jest obywatelem polskim. Obecnie zmieniony zapis art. 55 ust. 2 Konstytucji, dopuszcza ekstradycję obywatela polskiego, która może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, pod warunkiem że czyn objęty wnioskiem o ekstradycję:

 1. został popełniony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 2. stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku.

O orzeczeniu ekstradycji orzeka sąd po zapoznaniu się z wnioskiem o ekstradycję oraz po wysłuchaniu osoby, która ma być wydana.

Ponadto w Polsce za dezercję odpowiedzialność karną przewiduje art. 339 k.k. (kodeksu karnego). Zgodnie z tym przepisem żołnierz, który w celu trwałego uchylenia się od służby wojskowej opuszcza swoją jednostkę lub wyznaczone miejsce przebywania lub w takim celu poza nimi pozostaje, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Żołnierz, który w czasie dezercji ucieka za granicę albo przebywając za granicą uchyla się od powrotu do kraju, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Tym samym, po nowelizacji konstytucji są formalne przesłanki do jego wydania, w przypadku gdyby z takim wnioskiem ekstradycyjnym wystąpiły odpowiednie władze Stanów Zjednoczonych, choć wydaje się to mało prawdopodobne. Raczej Pani mąż zostałby osadzony i skazany za to, że podjął służbę w obcej armii bez stosownego zezwolenia władz polskich.


Służba w obcej armii pełniona przez obywateli polskich jest zakazana przez prawo, chyba że polski obywatel uzyska stosowną zgodę. Odpowiedzialność karną w tym zakresie przewiduje art. 141 k.k. (kodeksu karnego), w myśl którego, każdy obywatel polski, który przyjmuje bez zgody właściwego organu obowiązki wojskowe w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Nie popełnia tego przestępstwa obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa, jeżeli zamieszkuje na jego terytorium i pełni tam służbę wojskową.

W związku z powyższym, Pani mąż po przyjeździe do Polski może zostać zatrzymany, postawiony w stan oskarżenia a następnie skazany, za popełnienie przestępstwa służby w obcej armii (chyba, że uprzednio uzyskał stosowne zezwolenie).

Porady prawne
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-10-02
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne, Prawo administracyjne
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.