Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Paszport można wydać dziecku także na wniosek jednego z rodziców

Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: dokument, dziecko

Od prawie dwóch lat mieszkam z córką poza granicami. Wyszłam tu za mąż, urodziłam kolejne dziecko. Moja córka jest wpisana do mojego paszportu, który traci ważność w maju przyszłego roku. Kilka razy pisałam do ojca mojej córki z prośbą o zgodę na wyrobienie jej nowego paszportu, ale zgody tej nie dostałam. Czy mogę w tej sprawie wystąpić do sądu? Do którego sądu powinnam złożyć wniosek, skoro nie mam zameldowania w Polsce? Jakie są moje szanse na uzyskanie takiej zgody? Czy istnieje możliwość przekazania pełnomocnictwa adwokatowi tak, abym nie musiała uczestniczyć w rozprawie (rozprawach)?

Kwestie wydania paszportu dla małoletniego, reguluje art. 13 ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku. Zgodnie z tym przepisem, w imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.  Można także złożyć wniosek przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica. Zgoda taka musi być jednak złożona na piśmie z poświadczonym za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Wówczas prawo, uznaje złożony wówczas wniosek za wspólnie złożony przez rodziców.  
R E K L A M A
 
W szczególnym przypadku, dokument paszportowy może być wydany za granicą za zgodą tylko jednego z rodziców. Aby jednak dokument taki mógł zostać wydany, należy wykazać ważny powód, dla którego z takim wnioskiem Pani występuje. Za wydaniem paszportu w takim przypadku musi także przemawiać  dobro małoletniego. Jedną z przesłanek gdy można wydać paszport dziecku w tym trybie jest sytuacja, gdy uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Jeżeli chodzi o postępowanie sądowe w sprawie wyrażenia zgody przez sąd na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka, to sprawa taka toczy się w sądzie rodzinnym.
 
W tym przypadku wniosek składa się do sądu pierwszej instancji, w którego okręgu Pani mąż ma miejsce zamieszkania. Wynika to treści art. 42 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), zgodnie z którym, powództwo ze stosunku między rodzicami a dziećmi należy wytoczyć w pierwszym rzędzie według przepisów o właściwości ogólnej, a więc według miejsca zamieszkania lub pobytu strony pozwanej (art. 27 i 28 k.p.c.), a dopiero gdyby brak było podstaw do przyjęcia właściwości ogólnej (np. gdyby pozwany nigdy nie mieszkali w Polsce), należałoby sięgnąć do właściwości przewidzianej w art. 42 k.p.c.
 
Może Pani występować w tej sprawie osobiści jak i przez pełnomocnika jakim jest adwokat. Jednakże, nawet gdyby Pani była reprezentowana przez adwokata, to sąd i tak będzie chciał Panią wysłuchać w tej sprawie.  Opłata w tym przypadku będzie stała, w wysokości 40 zł – wniosek o wyrażenie zgody na wydanie dokumentu paszportowego przez sąd. Sąd po rozpatrzeniu Pani wniosku i wysłuchaniu ojca dziecka podejmie decyzję w tej sprawie, jednakże trudno nam mówić jaka ona będzie (decyzja zależy od wielu elementów, ale dla sądu najważniejsze winno być dobro dziecka).  
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-08-26
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: dokument, dziecko
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.