Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Paszport można wydać dziecku także na wniosek jednego z rodziców

Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: dokument, dziecko

Od prawie dwóch lat mieszkam z córką poza granicami. Wyszłam tu za mąż, urodziłam kolejne dziecko. Moja córka jest wpisana do mojego paszportu, który traci ważność w maju przyszłego roku. Kilka razy pisałam do ojca mojej córki z prośbą o zgodę na wyrobienie jej nowego paszportu, ale zgody tej nie dostałam. Czy mogę w tej sprawie wystąpić do sądu? Do którego sądu powinnam złożyć wniosek, skoro nie mam zameldowania w Polsce? Jakie są moje szanse na uzyskanie takiej zgody? Czy istnieje możliwość przekazania pełnomocnictwa adwokatowi tak, abym nie musiała uczestniczyć w rozprawie (rozprawach)?

Kwestie wydania paszportu dla małoletniego, reguluje art. 13 ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku. Zgodnie z tym przepisem, w imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.  Można także złożyć wniosek przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica. Zgoda taka musi być jednak złożona na piśmie z poświadczonym za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Wówczas prawo, uznaje złożony wówczas wniosek za wspólnie złożony przez rodziców.  
 
W szczególnym przypadku, dokument paszportowy może być wydany za granicą za zgodą tylko jednego z rodziców. Aby jednak dokument taki mógł zostać wydany, należy wykazać ważny powód, dla którego z takim wnioskiem Pani występuje. Za wydaniem paszportu w takim przypadku musi także przemawiać  dobro małoletniego. Jedną z przesłanek gdy można wydać paszport dziecku w tym trybie jest sytuacja, gdy uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Jeżeli chodzi o postępowanie sądowe w sprawie wyrażenia zgody przez sąd na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka, to sprawa taka toczy się w sądzie rodzinnym.
 
W tym przypadku wniosek składa się do sądu pierwszej instancji, w którego okręgu Pani mąż ma miejsce zamieszkania. Wynika to treści art. 42 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), zgodnie z którym, powództwo ze stosunku między rodzicami a dziećmi należy wytoczyć w pierwszym rzędzie według przepisów o właściwości ogólnej, a więc według miejsca zamieszkania lub pobytu strony pozwanej (art. 27 i 28 k.p.c.), a dopiero gdyby brak było podstaw do przyjęcia właściwości ogólnej (np. gdyby pozwany nigdy nie mieszkali w Polsce), należałoby sięgnąć do właściwości przewidzianej w art. 42 k.p.c.
 
Może Pani występować w tej sprawie osobiści jak i przez pełnomocnika jakim jest adwokat. Jednakże, nawet gdyby Pani była reprezentowana przez adwokata, to sąd i tak będzie chciał Panią wysłuchać w tej sprawie.  Opłata w tym przypadku będzie stała, w wysokości 40 zł – wniosek o wyrażenie zgody na wydanie dokumentu paszportowego przez sąd. Sąd po rozpatrzeniu Pani wniosku i wysłuchaniu ojca dziecka podejmie decyzję w tej sprawie, jednakże trudno nam mówić jaka ona będzie (decyzja zależy od wielu elementów, ale dla sądu najważniejsze winno być dobro dziecka).  
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-08-26
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: dokument, dziecko
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.