Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zameldowanie cudzoziemca a ewentualna eksmisja z lokalu

Wynajmuję mieszkanie cudzoziemcowi. Mieszkanie to wynajmuję bez zawartej na piśmie umowy najmu. Najemca poprosił mnie o zameldowanie na pobyt czasowy w tym mieszkaniu wynoszący do 3 miesięcy. Czy po upływie tego okresu zameldowania, w razie nieoczekiwanej sytuacji będę mógł usunąć najemcę z mieszkania ? Jakie wiążą się konsekwencje zameldowania cudzoziemca?

Okoliczność zameldowania osoby w lokalu nie świadczy o prawie własności lub innym prawie do lokalu lecz jest tylko dowodem świadczącym o fakcie pobytu określonej osoby w określonym miejscu - zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu   ( podstawa prawna art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r., o ewidencji ludności i dowodach osobistych ). Fakt zameldowania stwarza więc jedynie domniemanie prawne wzruszalne, że określona osoba przebywa w miejscu w którym jest zameldowana. Zameldowanie czy wymeldowanie nie ma żadnego związku z prawem do spornego lokalu - ani nie rodzi prawa do lokalu, ani go nie pozbawia ( zob. wyrok WSA w Lublinie z dnia 20.03.2012r., sygn. akt III SA/Lu 29/12 opubl. Legalis nr: 468789 ). Co więcej zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r., o ewidencji ludności i dowodach osobistych, cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego do 3 miesięcy albo trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni. Kolejny ust. 4 rzeczonego przepisu stanowi, zaś że cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest obowiązany wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, obowiązek wymeldowania nie powstaje. Tak więc gdy cudzoziemka opuści lokal po upływie 3 miesięcy na który uzyskała zameldowanie to zameldowanie to wygaśnie z mocy prawa.

 

 

 

Niestety powszechną praktyką w naszym kraju jest wiązanie faktu zameldowania z prawem do lokalu i utożsamianiu tych pojęć co uczynił również Pan w zapytaniu. Ukrainkę będzie Pan mógł usunąć z lokalu po wygaśnięciu umowy najmu, ale dobrowolnie a nie „siłą”. W przypadku gdy nie lokatorzy nie opuszczają lokalu to właściciel nie może ich usunąć bez wyroku sądu orzekającego eksmisję. Reguła ta obowiązuje wszystkich lokatorów niezależnie od ich narodowości.   Dopiero po jej wyprowadzce będzie Pan mógł dokonać jej wymeldowania. Zasadniczo więc nie grozi Panu utrata prawa własności lokalu aczkolwiek może dojść do sytuacji że po wygaśnięciu umowy najmu lokatorzy nie wyprowadzą się zgodnie z umową co niestety czasem się zdarza. W mojej ocenienie nawet gdyby Pan nie zameldował w/w osoby w wynajmowanym lokalu to stwierdzić należy, że osoba ta jako cudzoziemka starając się o legalizację swojego pobytu w RP niezależnie od braku meldunku będzie miała prawo wskazywać Pana lokal jako miejsce swojego pobytu. Żądanie cudzoziemki wynika z jej zamiaru, jak przypuszczam, uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP. W tym zakresie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 ze zm.), które wprost stanowią, że do wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas określony cudzoziemiec ma obowiązek załączyć m.in. tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego w którym przebywa lub zamierza przebywać ( art. 60 ust. 5a pkt. 1 powołanej ustawy ). Podejrzewam więc iż cudzoziemka zamierza poprzez fakt zameldowania wykazać, fakt przebywania w zajmowanym lokalu na podstawie najmu z uwagi na brak umowy najmu lokalu zawartej na piśmie.

 

Podsumowując kwestia zameldowania cudzoziemki nie spowoduje utraty prawa własności lokalu przez Pana, natomiast zajmować lokal cudzoziemka będzie miała prawo dopóki będzie Państwa łączyła ustna umowa najmu zgodnie z jej treścią.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-02-25
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: najem, cudzoziemiec, umowa najmu, eksmisja, rozwiązanie umowy najmu, użyczenie, najemca, wynajmujący
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.