Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Korekta wpisu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

W roku 2000 zarejestrowałem działalność gospodarczą na własne nazwisko. Z uwagi na wyjazd za granicę, faktycznie działalności nie rozpocząłem i jeszcze w tym samym miesiącu złożyłem wniosek o wykreślenie z rejestru działalności (wysłałem listem poleconym). Rozpoczęcia działalności, ani zakończenia nie zgłaszałem do ZUS. Sprawę uważałem za zamkniętą, do momentu kiedy chciałem założyć nową działalność w tym roku. Okazało się że moja działalność figuruje w rejestrze ewidencji gospodarczej. Obecnie po 14 latach nie posiadam żadnego urzędowego potwierdzenia wysłania wniosku o wykreślenie firmy w rejestru. Nie jest mi wiadome też, aby ZUS prowadził jakieś postępowanie w tej sprawie. Jakie kroki prawne podjąć i jakie będą ich konsekwencje, aby skorygować zgodnie ze stanem faktycznym wpis w rejestrze ewidencji gospodarczej i zamknąć działalność gospodarczą z datą przeszłą w 2000 roku, a jednocześnie nie narazić się na zarzut ze strony ZUS, że działalność była prowadzona i występuje wymóg zapłacenia składek ubezpieczeniowych od 2000 roku.

Powinien Pan wystąpić do CEIDG o wykreślenie poprzedniego wpisu o działalności gospodarczej. Podejrzewam, że nie jest Pan pierwszą ani ostatnią osobą która zarejestrowała działalność gospodarczą lecz z różnych przyczyn nie podjęła prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14  ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r., (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przyjmuje się powszechnie, że zacytowana treść przepisu decyduje o charakterze prawnym wpisu do CEIDG którego cechą jest deklaratywność.  

 

 

 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej ma charakter deklaratoryjny i stanowi podstawę prawną możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wpisu do ewidencji nie należy utożsamiać z podjęciem samej działalności (tak wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.01.2007r., sygn. akt VI SA/Wa 709/06 opubl. Legalis nr:96759). Zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi tylko podstawę rozpoczęcia działalności gospodarczej w rozumieniu jej legalizacji i nie jest zdarzeniem ani czynnością, które bezwzględnie czasowo wiąże się z podjęciem takiej działalności. (Tak też wyrok WSA w Warszawie z dnia 20.11.2007r., sygn. akt VI SA/Wa 1444/07 opubl. Legalis nr: 272007). W judykaturze SN przyjmuje się również jednolicie, że obowiązek ubezpieczenia wynika z faktycznego rozpoczęcia działalności i jej prowadzenia na podstawie wpisu do ewidencji (rejestru), natomiast kwestie związane z jej formalnym zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem mają znaczenie wyłącznie w sferze dowodowej, nie przesądzają natomiast same w sobie o podleganiu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (por. np. wyroki z 31.3.2000 r., II UKN 457/99, OSNAPiUS Nr 18/2001, poz. 564; z 21.6.2001 r., II UKN 428/00, OSNAPiUS Nr 6/2003, poz. 158; z 25.11.2005 r., I UK 80/05, OSNP Nr 19-20/2008, poz. 309; z 23.3.2006 r., I UK 220/05, OSNP Nr 5-6/2007, poz. 81).               

 

 

Inaczej rzecz ujmując, wpis do ewidencji lub rejestru ma charakter deklaratoryjny i stwarza jedynie domniemanie, które można obalić, że działalność gospodarcza była rzeczywiście podjęta i prowadzona w okresie nim objętym. Dlatego też w mojej ocenie jeśli nie prowadził Pan w rzeczywistości działalności gospodarczej to brak podstaw do tego aby obciążyć Pana obowiązkiem zapłaty nieuiszczonych składek na ubezpieczenie społeczne tylko dlatego, że doszło do formalnego zarejestrowania przez Pana działalności gospodarczej. Obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu wynika wprost z art. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 13.10.1998r., o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm) i spoczywa na osobach prowadzących  pozarolniczą działalność - od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Skoro Pan nie rozpoczął wykonywania działalności gospodarczej to obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu nie powstał. Obowiązek ubezpieczenia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą wynika z faktycznego prowadzenia tej działalności, a zatem o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, powodującej wyłączenie z tego ubezpieczenia, decyduje faktyczne zaprzestanie tej działalności. Natomiast kwestie związane z formalnym zarejestrowaniem, wyrejestrowaniem, czy zgłaszaniem przerw w tej działalności mają ewentualnie znaczenie w sferze dowodowej, nie przesądzają same w sobie o podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Wskazany przepis łączy obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym z prowadzeniem działalności gospodarczej, a nie jedynie z deklaratywnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, czy też posiadaniem numeru NIP i REGON ( Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 września 2013r., sygn. akt III AUa 329/13 opubl. Legalis nr: 740600 ). W związku z powyższym nie powinien się Pan martwić aczkolwiek nie można wykluczyć, że ZUS nałoży na Pana obowiązek uiszczenia składek i konieczne wówczas będzie zaskarżenie tej decyzji do sądu administracyjnego z powołaniem się na w/w poglądy .

 

 

Ponadto musi Pan pamiętać, że nadany numer NIP nie ulegnie zmianie w przypadku gdy ponownie zarejestruje Pan działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. Nr 142 poz. 702 z późn. zm.), a to jej  art. 5 ust. 1 zgłoszenia identyfikacyjnego – w przedmiocie nadania numeru NIP - dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Rozpoczynają ponownie prowadzenie działalności gospodarczej będzie Pan musiał dokonać tylko zgłoszenia aktualizacyjnego. Tryb i przesłanki nadania numeru REGON reguluje ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. nr 88 poz. 439 z późn. zm.).  W art. 1 w/w ustawy został określony cel ustawy który jest określenie zasad i tworzenia podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych, oraz ustalania organizacji i trybu prowadzenia tych badań i zakresu związanych z nimi obowiązków. W konsekwencji numer REGON jest nadawany wyłącznie w celach statystycznych, a sam wpis nie rodzi żadnych obowiązków  względem podmiotu wpisanego do tego rejestru. Podsumowując z faktu nadania Panu numeru NIP i REGON generalnie nic nie wynika, gdyż są to instytucje mające na celu identyfikację podatników bądź podmiotów gospodarki narodowej na potrzeby statystyki. Dlatego też pomimo nadania numeru NIP i REGON i nieprowadzenia faktycznie działalności gospodarczej nie powinien Pan ponosić żadnych konsekwencji.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

 

 

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-02-20
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne, Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, rejestracja działalności, CEDIG, zakończenie działalności, ubezpieczenie społeczne, zus
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.