Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Skierowanie osoby do domu opieki przez szpital psychiatryczny

Mam pytanie, czy w przypadku, gdy osoba przebywająca w szpitalu psychiatrycznym, która jest całkowicie ubezwłasnowolniona ma zostać przeniesiona do domu opieki społecznej, to czy jeżeli następuje to w wyniku orzeczenia sądu to osoba ta może zostać wypisana do domu, czy na czas oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej będzie nadal przebywać w szpitalu? Kto szuka takiego miejsca w domu opieki społecznej?

Podstawą prawną umieszczenia osoby w domu opieki społecznej, która przebywa w szpitalu psychiatrycznym są przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. Jeżeli osoba taka, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, ale nie wymaga jednocześnie leczenia szpitalnego, wówczas może być przyjęta do domu pomocy społecznej.

 

 

 

Zasadniczo przyjęcie do domu opieki społecznej wymaga zgody tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego. Jeżeli zgody takiej nie można uzyskać wówczas z wnioskiem o skierowanie może wystąpić kierownik szpitala psychiatrycznego, przy czym w takim wypadku konieczna jest zgoda sądu opiekuńczego. Po wydaniu orzeczenia przez sąd zapewnienie realizacji takiego postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej tej osoby, należy do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Oznacza to, że wyboru oraz umieszczenie takiej osoby w domu opieki społecznej dokonuje już organ samorządu terytorialnego jakim jest starosta.

 

 

Osobie będącej krewnym w linii prostej (a także przedstawicielowi ustawowemu, małżonkowi, rodzeństwu oraz osobie sprawująca faktyczną opiekę) przysługuje w tym zakresie jedynie prawo wystąpienia do sądu opiekuńczego o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej.  

 

 

Jeżeli chodzi o wypisanie osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym (bez względu na to czy toczy się postępowanie o umieszczenie takiej osoby w domu opieki społecznej czy też nie) decyduje zawsze o tym ordynator (lekarz kierujący oddziałem), jeżeli uzna on, że ustały przewidziane w ustawie ochronie zdrowia psychicznego przyczyny przyjęcia i pobytu tej osoby w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody. Inne osoby (przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwu oraz osobie sprawująca faktyczną opiekę) mogą jedynie wnioskować o takie wypisanie. W przypadku, gdy osoba przebywająca w szpitalu psychiatrycznym zostanie wypisana i zwolniona do domu, wówczas jeżeli w międzyczasie osobie tej przyznane zostanie prawo do pobytu w domu opieki społecznej, w takim wypadku osoba ta winna stawić się w tym domu opieki społecznej. 

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.