Jeste tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, 瞠 od czasu jej opublikowania pojawi造 si zmiany akt闚 prawnych, mog帷e wp造wa na aktualno嗆 poni窺zej tre軼i. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekst闚 zgodnie z obowi您uj帷ymi aktami prawnymi.

Je瞠li interesuje Ci porada prawna zwi您ana z t tematyk, mo瞠sz skorzysta z formularza zapytania prawnego.

Zameldowanie na pobyt sta造 nie ma zwi您ku z prawem do zajmowania lokalu mieszkalnego

Czy zameldowanie na pobyt sta造 najemc闚 z ma造m dzieckiem, mo瞠 mie jaki skutek w kwestii wypowiedzenia umowy najmu mieszkania i wyprowadzki tej rodziny wbrew ich woli. Czy zameldowanie na pobyt sta造 ma jaki wp造w na wi瘯sze prawa najemcy do zamieszkania w tym mieszkaniu? W tej chwili rodzina jest zameldowana w tym mieszkaniu na pobyt czasowy. Ojciec dziecka koniecznie chce zameldowa si na pobyt sta造 t逝macz帷, 瞠 chce, aby dziecko mia這 nadany numer PESEL. Czy to jest konieczne?

Numer PESEL nadaje si zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludno軼i i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z p騧n.zm.) w nast瘼uj帷ym kategori os鏏:

 1. obywatelom polskim zameldowanym na pobyt sta造 lub czasowy trwaj帷y ponad 3 miesi帷e, a tak瞠 osobom ubiegaj帷ym si o wydanie dowodu osobistego,
 2. cudzoziemcom zameldowanym na pobyt sta造 lub czasowy trwaj帷y ponad 3 miesi帷e na podstawie art. 26 wy瞠j przytoczonej ustawy,
 3. obywatelom polskim i cudzoziemcom, kt鏎zy podlegaj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wy陰czeniem os鏏 wymienionych w pkt. a) i b),
 4. obywatelom polskim zamieszka造m za granic, ubiegaj帷ym si o wydanie paszportu.
Z powy窺zych przepis闚 wynika, 瞠 do wydania nr PESEL wystarczaj帷ym jest aby zameldowanie czasowe trwa這 ponad 3 miesi帷e, nie jest konieczne zameldowanie na pobyt sta造.   
 
 
Nale篡 odr騜ni jednak sam fakt zameldowania od prawa do mieszkania w mieszkaniu. Meldunek jest czynno軼i administracyjn, realizowan zgodnie z przepisami prawa i ma umo磧iwi ustalenie pobytu czasowego lub sta貫go danej osoby. Sam meldunek na gruncie prawa ma niewiele wsp鏊nego z prawem do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym. Zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludno軼i i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu s逝篡 wy陰cznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowi您ek meldunkowy spoczywa na osobie, kt鏎a przebywa na podstawie umowy lub innego tytu逝 prawnego w lokalu mieszkalnym. Na podstawie art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy, w豉軼iciel nieruchomo軼i potwierdza jedynie fakt pobytu osoby, na kt鏎ej ci捫y obowi您ek meldunkowy. Dopiero w przypadku, gdy osoba przebywaj帷a w lokalu mieszkalnym nie dope軟i obowi您ku meldunkowego, obowi您ek ten przechodzi na w豉軼iciela nieruchomo軼i art. 29 ust. 2 cytowanej ustawy).
 
 
Sama umowa najmu i ewentualne prawa i obowi您ki z niej p造n帷e rozpatrywane s na gruncie prawa cywilnego. Fakt zameldowania na pobyt sta造 lub czasowy z tego punktu widzenia nie ma 瘸dnego znaczenia. W praktyce jednak瞠, w przypadku rozwi您ania umowy najmu trudniej jest si pozby lokator闚, kt鏎zy nie chc dobrowolnie si wyprowadzi. Same kwestie zwi您ane z rozwi您aniem umowy najmu oraz opr騜nieniem lokalu, reguluj przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokator闚, mieszkaniowym zasobie gminnym i zmianie Kodeksu cywilnego.
 
 
Przepisy tej ustawy chroni lokator闚 przed bezzasadnym wypowiedzeniem stosunku najmu a tak瞠 przed wyrzuceniem ich na bruk po rozwi您aniu takiej umowy. W stosunku do osoby zamieszkuj帷ej lokal bez tytu逝 prawnego, w豉軼iciel lokalu mieszkalnego mo瞠 jedynie zwr鏂i si z pow鏚ztwem do s康u o nakazanie opr騜nienia lokalu.
 
Porady prawne / pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wz鏎 dokumentu
Data: 2012-05-25
Autor/廝鏚這: Zesp馧 serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo administracyjne
S這wa kluczowe: eksmisja, PESEL, zameldowanie, pobyt sta造, umowa najmu, zamieszkanie
Redakcja serwisu zastrzega, i udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie s i nie mog by traktowane jako porady prawne. Osoby udzielaj帷e odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialno軼i za skutki wynik貫 z zastosowania si do opublikowanych tre軼i. Wszelkie materia造 z zakresu prawa znajduj帷e si na stronach SerwisPrawa.pl maj jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz mo磧iwo軼iach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prze郵ij swoje pytanie do do鈍iadczonych prawnik闚:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jako嗆 obs逝gi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz tak瞠
 • Kana造 RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacj regulaminu.