Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe oraz przedawnienie tego przestępstwa

Podczas, prowadzenia działalności gospodarczej (na własne nazwisko i jako wspólnik w spółce cywilnej), nie były odprowadzane podatki dochodowe (z obu działalności) i podatku VAT z działalności na własne nazwisko. Jakie wg prawa są ramy odpowiedzialności, kary itd. Czy istnieje możliwość układu z US ? Po ilu latach następuje przedawnienie?

Kwestie odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe reguluje ustawa z dnia 10 września 1999 roku, kodeks karny skarbowy (kks). Zgodnie z art. 44 § 1 kks, karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

 1. 5 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat;
 2. 10 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Opisany przez Pana czyn, trudno na podstawie tak krótkiego opisu kwalifikować (zwłaszcza, że chodzi o odpowiedzialność karną), nie mniej jednak można uznać, że wyczerpuje on znamiona art. 54 § 1 kks, zgodnie z którym, podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli jednak deklaracje Pan składał, ale uchylał się Pan od płacenia należnych podatków, to w myśl art. 57 § 1 kks, podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.Samo postępowanie karne skarbowe prowadzone jest w oparciu o kodeks karny skarbowy oraz o przepisy kodeksu postępowania karnego, w sprawach nieuregulowanych w kks.
W przypadku przestępstw skarbowych może Pan na mocy art. 142 § 1 kks, zanim wniesiono akt oskarżenia, wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Składając jednak taki wniosek, musi Pan uiścić:

 1. należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności, chyba że do chwili zgłoszenia wniosku ta wymagalna należność została w całości uiszczona;
 2. tytułem kary grzywny kwotę odpowiadającą co najmniej jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia, a za wykroczenie skarbowe – kwotę odpowiadającą co najmniej jednej dziesiątej tego wynagrodzenia;
 3. co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.

Zgodę na takie poddanie się odpowiedzialności wydaje sąd, po zapoznaniu się ze sprawą. Jednak to organ skarbowy prowadzący postępowanie przygotowawcze musi skierować taki wniosek do sądu o udzielenie zezwolenia. Decyzja jednak należy tutaj do organu podatkowego, który nie musi wniosku kierować do sądu, zamiast tego może przesłać akt oskarżenia. Mimo wszystko sąd weźmie pod uwagę to, że sprawca uiścił kwoty określone w art. 142 § 1 kks, co może wpłynąć na obniżenie samej kary związanej z przestępstwem skarbowym.

Porady prawne / pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-11-13
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: karne prawo, karne postępowanie, podatek dochodowy, podatnik, rozliczenie podatkowe, PIT, formularze podatkowe, podatkowe prawo
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.