Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Dostęp do tajemnicy państwowej osoby wobec której umorzono warunkowo postępowanie karne

Proszę o interpretacje przepisu określonego w art. 28 pkt. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych. Czy cytowany pkt. może spowodować o nie wydaniu mi poświadczenia w dostępie do informacji niejawnych w przypadku, gdy w stosunku do mnie zostało zakończone postępowanie karne umorzeniem warunkowym na okres próby 1 roku. Okres ten już upłynął i w tym czasie postępowanie nie zostało pojęte, gdyż w żaden sposób nie naruszyłem porządku prawnego.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych, nie mogą być dopuszczone do pracy lub pełnienia służby na stanowisku albo do wykonywania prac zleconych, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą.W sprawie ustalenia czy warunkowe umorzenie postępowania należy kwalifikować jako skazanie, wypowiedział się Sąd Najwyższy, stwierdzając, że warunkowe umorzenie postępowania karnego, jako instytucja prawa karnego zamieszczona w Rozdziale VIII k.k. (art. 66-68) nie jest formą ani odmianą warunkowego skazania. Warunkowe umorzenie postępowania karnego oznacza definitywną rezygnację ze skazania i karania sprawcy określonego przestępstwa, jeżeli ten w oznaczonym okresie próby swoim zachowaniem, nie dał powodów do podjęcia przeciwko niemu postępowania karnego (postanowienie Sądu najwyższego z dnia 01.03.2004 roku sygn. akt V KK 373/03). Tym samym Sąd Najwyższy wypowiedział się jasno, że warunkowe umorzenie postępowania nie jest skazaniem sprawcy. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest także fakt, że z uprawnienia sądu określonego w art. 68 kk wynika, że podejmuje on postępowanie karne w przypadku gdy sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo. Ustawodawca posługuje się więc pojęciem podejmuje a nie np. wykonuje wyrok, stąd dokonując wykładni tego przepisu należy uznać, że postępowanie nie zostało zakończone a jedynie zawieszone na określony czas. Dopiero upływ czasu lub zdarzenie (podjęcie postępowania) powoduje ostateczne zakończenie tego postępowania. Będzie to albo zgodnie z art. 68 § 4 kk – niemożność pojęcia postępowania po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, albo orzeczenie sądu powodujące wydanie orzeczenia skazującego na karę lub środek karny, zgodnie z katalogiem kar przewidzianym w Rozdziale IV i V kodeksu karnego.

Reasumując, w świetle powyższej wykładni, w stosunku do osoby wobec, której umorzono warunkowo postępowanie karne, nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające dopuszczenia ich do pracy lub pełnienia służby na stanowisku albo do wykonywania prac zleconych, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, z powodu skazania prawomocnym wyrokiem, gdyż osoba taka nie została skazana.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-11-13
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne, Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: tajemnica, umorzenie, warunkowe umorzenie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.