Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Bezczynność organów administracyjnych nie stanowi samodzielnej przesłanki odpowiedzialności za wykroczenie

Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: wykroczenie, skarga

Czy Sąd Rejonowy Wydział Grodzki, może odmówić rozpatrywania sprawy w prawidłowo zgłoszonym trybie - art.27 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, gdy przedmiotem jest skarga na naruszenie: § 8 ust. 1 Rozporządzenia Min. Sportu w sprawie ewidencji klubów sportowych i art. 20 ust 2 ustawy prawo o stowarzyszeniach, oraz art. 223 kpa?

Aby sąd mógł rozpatrywać sprawę o wykroczenie, muszą zostać spełnione przesłanki ustawowe wykroczenia określonego w kodeksie wykroczeń lub w ustawach szczególnych, które przewidują odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia. Art. 27 § 2 kpwow (kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia), przewiduje jedynie tryb prywatnoskargowy składnia wniosków. Zgodnie z tym przepisem, w sprawach o wykroczenia inne niż ścigane na żądanie pokrzywdzonego, pokrzywdzony może samodzielnie wnieść wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy, jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia o wykroczeniu organu uprawnionego do występowania w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego nie zostanie powiadomiony o wniesieniu przez ten organ wniosku o ukaranie albo otrzyma zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 § 2. Czyli dla skorzystania z tego trybu, konieczne jest najpierw zawiadomienie odpowiedniego uprawnionego organu, a w przypadku jego bezczynności (nie wniesienia skargi) trwającej dłużej niż miesiąc, pokrzywdzony może wnieść na podstawie tego przepisu skargę.Zasadniczo aby sąd mógł rozpatrywać sprawę o wykroczenie, czyn powinien nosić znamiona ustawowe wykroczenia. Z terści art. 223 kpa (kodeksu postępowania administracyjnego), nie wynika aby, pracownik, który jest winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlegał odpowiedzialności innej niż porządkowa lub dyscyplinarna. Może natomiast podlegać innej odpowiedzialności (np. za wykroczenie), jeżeli odpowiedzialność ta jest przewidziana w przepisach prawa.

Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o stowarzyszeniach oraz Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych, nie zawierają żadnych przepisów związanych z odpowiedzialnością za wykroczenia.

W przypadku bezczynności organu administracji państwowej zgodnie z kpa, przysługuje Panu odpowiednie zażalenie na podstawie art. 37 § 1 kpa.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-06-14
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: wykroczenie, skarga
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.