Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Powołanie i wynagrodzenie biegłego

Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: biegły, karne prawo, karne postępowanie

Prokurator zwrócił się o wydanie zapisu audycji radiowej. Zgodnie z ustawą o rtv wydałem ją na koszt Prokuratury zgodnie z cennikiem. Prokurator zwrócił się z pismem o nadesłanie kalkulacji - odpisałem iż zamówił usługę i zgodnie z cennikiem został obciążony fakturą. Prokurator postanowieniem o przyznaniu należności biegłym, postanowił przyznać 40 złotych za sporządzenie i wydanie zapisu audycji. Prokurator uznał fakturę za mocno zawyżoną, zwrócił się o cenniki do jakichś (nie wymienionych) stacji radiowych i tak postanowił. Nie jestem biegłym, nic nie wiem o toczącym się postępowaniu w sprawie audycji, dlaczego zamawia się usługę a potem kwestionuje jej cenę? O kalkulację wystąpił po otrzymaniu zapisu audycji i otrzymaniu faktury.

Podstawą wynagrodzenia biegłego oraz specjalisty w procesie karnym jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 roku w sprawie kosztów prowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. Zgodnie z tym Rozporządzeniem koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym obejmują:

 1. wynagrodzenie biegłych za wykonaną prace
 2. koszty zużytych materiałów
 3. inne wydatki niezbędne do wydania opinii

Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę, zwanego dalej wynagrodzeniem biegłych, stanowi kwota bazowa dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 i z 2000 r. Nr 19, poz. 239), której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, z zastrzeżeniem ust. 1a. (W przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia wynagrodzenia za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego).
Jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej, wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę wynosi za godzinę pracy od 1,2% do 1,7% podstawy obliczania.
W razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, wynagrodzenie określone w ust. 2 może być na wniosek zainteresowanego podwyższone w granicach do 50% stawki, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat.

Na tej podstawie ustalono wynagrodznie w wysokości 40 zł, co odpowiada pracy za 1 godzinę biegłego. Pytanie czy istotnie praca ta została wykonana w czasie 1 godziny? Czy oprócz wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę, prokuratura wzięła pod uwagę koszty zużytych materiałów oraz inne wydatki? Zatem zaskarżenie postanowienia o ustaleniu wynagrodzenia powinno zmierzać w tym kierunku. Można by się także zastanawiać, czy w tym przypadku mają zastosowanie powyższe przepisy, czy też prokuratura zamówiła zwyczajną usługę... również w tym zakresie można zaskarżyć postanowienie, odpowiednio je motywując, choć na pewno pierwsze rozwiązanie ma większe szanse sukcesu, po warunkiem wykazania że poświęcony czas oraz koszty przewyższają wyliczenia prokuratury.

Zgodnie z art. 195 kpk - do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły sądowy ale także każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie. Przepis ten stosuje się także do specjalistów w danej dziedzinie. Różnica w zakupie usługi przez prokuratora a powołaniu biegłego jest taka, że prokurator wydaje postanowienie o powołaniu biegłego w danej dziedzinie, któremu zleca dokonanie sporządzenia określonej opinii w zakresie posiadanej przez biegłego wiedzy. Do biegłych zastosowanie mają przepisy o świadkach, co powoduje że biegły nie może odmówić bez określonej przyczyny sporządzenia opinii. Nie można do przepisów o biegłych podporządkowywać zakupu rzeczy. Zgodnie z treścią art. 193 par. 1 kpk - jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalistycznych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych. Zgodnie z art. 200 kpk biegły składa opinię ustnie lub pisemnie. Z powyższych rozważań jasno wynika co należy rozumieć przez sporządzenie opinii biegłego, a zatem kiedy będą mieć zastosowanie przepisy o wynagrodzeniu biegłych sądowych.

Porady prawne / Pomoc prawna
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-01-17
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: biegły, karne prawo, karne postępowanie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.